چهارشنبه, 3 بهمن 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

کرمانشاهآب؛ اولین شماره خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه: خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه، با نام فعلی کرمانشاهآب منتشر شد. کرمانشاهآب نشریه ای داخلی است که به صورت...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای در جلسه بررسی وضعیت پروژه های در دست اجراء:

باید برنامه ریزی های مناسب وعملیاتی برای جذب اعتبارات تا پایان...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت، ذیحساب، معاونین طرح وتوسعه، مالی وپشتیبانی، برنامه ریزی، حفاظت وبهره برداری ومجریان...

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نشست با همکاران جوان شرکت تاکید داشت:

اخلاق مداری، دانش محوری و خودباوری مبنای همه برنامه ریزی ها مبتنی...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه: در جلسه ای که با حضور مدیرعامل شرکت و جمعی از همکاران جوان شرکت برگزار شد درویشی مدیرعامل شرکت بر اخلاق مداری، دانش...

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه کنترل پروژه عنوان کرد:

کنترل پروژه عاملی برای شفافیت مالی، ساماندهی منابع انسانی و...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه: در جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت، معاون طرح و توسعه و جمعی از مجریان طرحها برگزار شد راههای استفاده کارآمد از سیستم...