جمعه, 26 مرداد 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

سد مخزنی کبوتر لانه 64درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه به همراه نماینده مردم شهرستان هرسین،صحنه و کنگاور ،مروت قبادی سرپرست شرکت آب منطقه ای...

بازوند استاندار کرمانشاه در کارگروه سازگاری با کم آبی: ضرورت...

سومین جلسه کارگروه استانی سازگاری با کم آبی استان کرمانشاه با حضور دکتر سروش معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ، بازوند استاندارکرمانشاه ،مروت قبادی سرپرست شرکت آب...

بازدید دکتر سروش معاون آب وآبفا وزارت نیرو از طرح های مرزی غرب...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه دکتر سروش معاون آب و آبفاوزارت نیرو به همراه مروت قبادی سرپرست شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ومعاونین این شرکت از طرح سد...

طرح آبرسانی بلند مدت به شهر کرمانشاه 75درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه طرح آبرسانی بلند مدت به شهر کرمانشاه مورد بازدید مهندس جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشورو مروت قبادی...