چهارشنبه, 2 آبان 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

انسداد 3 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان روانسر

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سه حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان روانسرپر و مسلوب المنفعه گردید.

جلسه کارگروه تخصصی سیل و مخاطرات دریایی در شرکت آب منطقه ای...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه : جلسه کارگروه تخصصی سیل و مخاطرات دریایی با حضور معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای واعضاء کارگروه برگزار...

دومین جلسه داخلی اربعین شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه : دومین جلسه داخلی اربعین با حضور سرپرست شرکت آب منطقه ای ، معاونین حوزه مالی وپشتیبانی منابع انسانی، حفاظت وبهره...

دومین جلسه شورای حفاظت منابع آب در سد شیان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اسلام اباد غرب درسال جاری باحضور فرماندار ومعاونین ایشان بخشداران و روسای...