چهارشنبه, 29 اسفند 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای در آخرین نشست با معاونین، مدیران و روسای گروههای مختلف شرکت عنوان داشت:

تصمیم گیری به موقع، نظم و انضباط در همه حوزه ها لازمه کار در سال...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در آخرین نشست با معاونین و مدیران شرکت که با حضور مدیر عامل شرکت، معاونین، مدیران و روسای گروههای مختلف برگزار گردید،...

در مذاکرات مقدماتی با گروه تحقیقاتی مشترک پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه CNRS عنوان شد:

تالاب هشیلان می‌تواند به عنوان یک مدل در دنیا معرفی شود

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نشستی که با هدف بررسی تغییرات اکولوژی و پالئوهیدرولوژی و برهم کنش انسان-تالاب در شرکت آب منطقه ای کرمانشاه و با...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نشست عمومی و با حضور جمع کثیری از همکاران عنوان داشت:

سال آینده سال تبلور شایستگی ها و همگرایی برای تعالی سازمانی است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه مدیرعامل شرکت در نشست عمومی با تقدیر از همه همکاران در فصل کاری گذشته و اذعان به اقدامات خوب و بالنده ای که در این...

آخرین مراسم زیارت عاشورای سالجاری شرکت با شکوه هرچه بیشتر برگزار...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه آخرین مراسم زیارت عاشورای شرکت با شکوه هرچه بیشتر در آخرین پنجشنبه سال در نمازخانه شرکت برگزار گردید. در این مراسم...