یکشنبه, 28 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
97-5-م فروش 10 دستگاه خودرو اسقاط به مراکز اسقاط سراسر کشور مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/07/09 133

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/20

بازدید:133

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/20

بازدید:74

97-4-م فروش لوله های پلی اتیلن مازاد پروژه های گیلانغرب و زاگرس و سلیمانشاه مزایده شماره 4-97 مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/06/22 106

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/03

بازدید:106

97-5-ب واگذاری خدمات گشت و بازرسی در قالب گروه های انسداد و توقیف موضوع تجدید مجدد مناقصه 97/3/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/29

بازدید:111

آبرسانی به شهر کرند از چاه شماره 1 آبفا و 3 باغداران مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/27

بازدید:124

تکمیل مخزن 2000 متر مکعبی و احداث ساختمان کلر زنی شهرک صنعتی جوانرود مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/23

بازدید:89

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/11

بازدید:76

ساماندهی رودخانه قره سو در محدوده روستای مرادآباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 106

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/07

بازدید:106

97-4-ب واگذاری خدمات گشت و بازرسی در قالب گروه های انسداد و توقیف موضوع تجدید مناقصه 97/3/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/05/23 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/02

بازدید:124

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاون بهره برداری 110

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/20

بازدید:110

پروژه ساماندهی رودخانه قره سو در محدوده روستای مرادآباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/16

بازدید:116

نظارت بر منابع آب و انجام بازرسی در محدوده های مطالعاتی استان کرمانشاه ارزیابی معاون بهره برداری 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:134

97-3-ب واگذاری خدمات گشت و بازرسی در قالب گروه های انسداد و توقیف موضوع مناقصه 97/3/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/04/19 131

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/29

بازدید:131

تجدید مناقصه عمومی عملیات تکمیلی مخزن 2000 متر مکعبی آب شرب و خط آبرسانی شهر تازه آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/29

بازدید:129

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مزایده یك مرحله‌ای معاون بهره برداری 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/24

بازدید:117

پروژه ساماندهی رودخانه قره سو در محدوده روستای مرادآباد مزایده یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 113

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/24

بازدید:113

اجرای پروژه تجهیزات هیدرومکانیکال سد قشلاق ارزیابی معاونت طرح و توسعه 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:117

97-2-ب اجاره 18 دستگاه خودرو سواری مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/03/29 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/07

بازدید:118

عملیات تکمیلی مخزن 2000متر مکعبی آب شرب و خط آبرسانی شهر تازه آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 140

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/05

بازدید:140

احداث ایستگاه پمپاژ آب شرب شهر گهواره , ابنیه و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 202

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/15

بازدید:202

« 1 2 3 4 » صفحه: