جمعه, 23 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ساماندهی رودخانه قره سو در محدوده روستای مرادآباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/07

بازدید:88

97-4-ب واگذاری خدمات گشت و بازرسی در قالب گروه های انسداد و توقیف موضوع تجدید مناقصه 97/3/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/05/23 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/02

بازدید:111

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاون بهره برداری 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/20

بازدید:99

پروژه ساماندهی رودخانه قره سو در محدوده روستای مرادآباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/16

بازدید:104

نظارت بر منابع آب و انجام بازرسی در محدوده های مطالعاتی استان کرمانشاه ارزیابی معاون بهره برداری 123

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:123

97-3-ب واگذاری خدمات گشت و بازرسی در قالب گروه های انسداد و توقیف موضوع مناقصه 97/3/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/04/19 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/29

بازدید:119

تجدید مناقصه عمومی عملیات تکمیلی مخزن 2000 متر مکعبی آب شرب و خط آبرسانی شهر تازه آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 113

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/29

بازدید:113

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مزایده یك مرحله‌ای معاون بهره برداری 109

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/24

بازدید:109

پروژه ساماندهی رودخانه قره سو در محدوده روستای مرادآباد مزایده یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/24

بازدید:100

اجرای پروژه تجهیزات هیدرومکانیکال سد قشلاق ارزیابی معاونت طرح و توسعه 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:101

97-2-ب اجاره 18 دستگاه خودرو سواری مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/03/29 106

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/07

بازدید:106

عملیات تکمیلی مخزن 2000متر مکعبی آب شرب و خط آبرسانی شهر تازه آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/05

بازدید:121

احداث ایستگاه پمپاژ آب شرب شهر گهواره , ابنیه و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 188

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/15

بازدید:188

97-2-ب اجاره 18 دستگاه خودرو سواری مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/29 137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:137

97-1-ب واگذاری انجام امور مربوط به نامه رسانی‘ تنظیفات‘ نگهداری فضای سبز‘ آبدارخانه ها‘ تعمیر و نگهداری تأسیسات از طریق مناقصه شماره 97/1/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/29 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:119

97-3-م فروش دستگاه حفاری ویرث با متعلقات مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/30 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:117

97-2-م فروش لوله واتصالات GRP مازاد پروژه جامیشان مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/24 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:97

97-1-م فروش لوله و اتصالات پلی اتیلن ، فولادی و چدنی مازاد پروژه های گیلانغرب و زاگرس مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/23 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:98

مرمت و باز سازی سدهای گیلانغرب و زاگرس مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 201

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/23

بازدید:201

مرمت و باز سازی سد شبکه آبیاری روانسر و شبکه های آبیاری مدرن استان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 177

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/23

بازدید:177

« 1 2 3 4 » صفحه: