چهارشنبه, 2 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
97-2-ب اجاره 18 دستگاه خودرو سواری مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/29 122

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:122

97-1-ب واگذاری انجام امور مربوط به نامه رسانی‘ تنظیفات‘ نگهداری فضای سبز‘ آبدارخانه ها‘ تعمیر و نگهداری تأسیسات از طریق مناقصه شماره 97/1/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/29 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:104

97-3-م فروش دستگاه حفاری ویرث با متعلقات مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/30 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:104

97-2-م فروش لوله واتصالات GRP مازاد پروژه جامیشان مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/24 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:79

97-1-م فروش لوله و اتصالات پلی اتیلن ، فولادی و چدنی مازاد پروژه های گیلانغرب و زاگرس مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/23 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:88

مرمت و باز سازی سدهای گیلانغرب و زاگرس مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 189

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/23

بازدید:189

مرمت و باز سازی سد شبکه آبیاری روانسر و شبکه های آبیاری مدرن استان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 166

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/23

بازدید:166

ساماندهی رودخانه آبشوران حد فاصل سه راه برق تا میدان شهید نواب صفوی ارزیابی معاونت طرح و توسعه 327

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/03

بازدید:327

اجرای کارهای باقیمانده مخزن 2000 متر مکعبی منطقه مرتفع غربی و خطوط انتقال آب شهر صحنه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 184

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/25

بازدید:184

عملیات پروژه ابنیه فنی جاده های سرویس طرح سد و شبکه زاگرس ارزیابی معاونت طرح و توسعه 199

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/18

بازدید:199

مرمت و باز سازی سد سلیمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 221

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/30

بازدید:221

احداث ایستگاه پمپاژ بابا هادی و عملیات مورد نیاز طرح تنگ حمام ارزیابی معاونت طرح و توسعه 266

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:266

مرمت و باز سازی سد شبکه آبیاری روانسر و شبکه های آبیاری مدرن استان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 180

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:180

مرمت و باز سازی سدهای گیلانغرب و زاگرس مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 166

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:166

مرمت و باز سازی سد گاوشان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 168

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:168

مرمت و باز سازی سد شیان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 163

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:163

کارهای باقیمانده ساماندهی رودخانه ارمنی اسلام آباد غرب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 298

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/24

بازدید:298

احداث ایستگاه پمپاژ بابا هادی و عملیات مورد نیاز طرح تنگ حمام مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 250

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/27

بازدید:250

احداث خطوط لوله انتقال آب شرب بین مخازن شهر سنقر مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 601

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/05

بازدید:601

قطعه دوم برق رسانی به ایستگاههای پمپاژ شبکه آبیاری اراضی پایاب سد زمکان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 174

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/24

بازدید:174

« 1 2 3 » صفحه: