یکشنبه, 5 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 97
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
شهادت حضرت علی (ع)
ماه رمضان
رمضان1
سد زاگرس
سد گیلانغرب

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
احداث مخزن 3000 متر مکعبی بتنی شهر پاوه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/22

بازدید:132

طرح تعمیرات شبکه ها و کانالهای آبیاری و زهکشی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه پروژه بازسازی بند و کانال حلول مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 107

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/17

بازدید:107

: طرح تعمیرات شبکه ها و کانالهای آبیاری و زهکشی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه پروژه کانال میراب شهرستان ثلاث باباجانی مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/17

بازدید:88

طرح تعمیرات شبکه ها و کانالهای آبیاری و زهکشی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه پروژه بازسازی بند و کانال نیرژ مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/15

بازدید:86

طرح تعمیرات شبکه ها و کانالهای آبیاری و زهکشی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه پروژه بازسازی کانال و بند بریشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/15

بازدید:93

عملیات اجرایی پروژه خطوط ، ابنیه و تجهیزات شبکه چپ تنگ حمام مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 141

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/13

بازدید:141

عملیات فنس کشی و احداث جاده دسترسی پیرامونی محوطه بهره برداری سد زمکان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/02

بازدید:104

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 107

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/20

بازدید:107

آبرسانی به شهر کرند از چاه شماره 1 آبفا و 3 باغداران مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 152

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/27

بازدید:152

تکمیل مخزن 2000 متر مکعبی و احداث ساختمان کلر زنی شهرک صنعتی جوانرود مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/23

بازدید:114

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/11

بازدید:112

ساماندهی رودخانه قره سو در محدوده روستای مرادآباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/07

بازدید:137

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاون بهره برداری 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/20

بازدید:160

پروژه ساماندهی رودخانه قره سو در محدوده روستای مرادآباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 147

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/16

بازدید:147

نظارت بر منابع آب و انجام بازرسی در محدوده های مطالعاتی استان کرمانشاه ارزیابی معاون بهره برداری 168

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:168

تجدید مناقصه عمومی عملیات تکمیلی مخزن 2000 متر مکعبی آب شرب و خط آبرسانی شهر تازه آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/29

بازدید:167

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مزایده یك مرحله‌ای معاون بهره برداری 154

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/24

بازدید:154

پروژه ساماندهی رودخانه قره سو در محدوده روستای مرادآباد مزایده یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 159

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/24

بازدید:159

اجرای پروژه تجهیزات هیدرومکانیکال سد قشلاق ارزیابی معاونت طرح و توسعه 143

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:143

عملیات تکمیلی مخزن 2000متر مکعبی آب شرب و خط آبرسانی شهر تازه آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 181

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/05

بازدید:181

« 1 2 3 4 » صفحه: