چهارشنبه, 2 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
قطعه اول برق رسانی به ایستگاههای پمپاژ شبکه آبیاری اراضی پایاب سد زمکان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 158

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/20

بازدید:158

احداث خطوط لوله انتقال آب شرب بین مخازن شهر سنقر مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 252

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/19

بازدید:252

اجرای پروژه تکمیلی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد مخزنی کبوترلانه مناقصه دو مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 276

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/08

بازدید:276

احداث سد , سر ریز و سازه های وابسته هواسان ارزیابی معاونت طرح و توسعه 390

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:390

3668 اجرای کارهای باقیمانده مخزن 2000 متر مکعبی منطقه مرتفع غربی و خطوط انتقال آب شهر صحنه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 289

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/12

بازدید:289

3638/100/220 تجهیز چاهها ‘ احداث خط انتقال آب و کارهای تکمیلی ساختمانی آبرسانی به شهر گیلانغرب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 268

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/10

بازدید:268

3636/100/220 احداث مخزن 3000 متر مکعبی بتنی و تجهیزات تکمیلی آبرسانی به شهر گیلانغرب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 255

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/10

بازدید:255

3635 احداث مخزن 100متر مکعبی بتن مسلح آب شرب شهر گهواره مزایده یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 309

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/06

بازدید:309

57180/100/220 احداث مخزن 3500 متر مکعبی بتنی منطقه مرتفع شهر سنقر مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 375

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/16

بازدید:375

« 1 2 3 » صفحه: