یکشنبه, 28 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
97-2-ب اجاره 18 دستگاه خودرو سواری مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/29 149

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:149

97-1-ب واگذاری انجام امور مربوط به نامه رسانی‘ تنظیفات‘ نگهداری فضای سبز‘ آبدارخانه ها‘ تعمیر و نگهداری تأسیسات از طریق مناقصه شماره 97/1/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/29 131

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:131

97-3-م فروش دستگاه حفاری ویرث با متعلقات مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/30 141

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:141

97-2-م فروش لوله واتصالات GRP مازاد پروژه جامیشان مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/24 113

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:113

97-1-م فروش لوله و اتصالات پلی اتیلن ، فولادی و چدنی مازاد پروژه های گیلانغرب و زاگرس مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/23 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:117

مرمت و باز سازی سدهای گیلانغرب و زاگرس مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 214

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/23

بازدید:214

مرمت و باز سازی سد شبکه آبیاری روانسر و شبکه های آبیاری مدرن استان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 190

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/23

بازدید:190

ساماندهی رودخانه آبشوران حد فاصل سه راه برق تا میدان شهید نواب صفوی ارزیابی معاونت طرح و توسعه 382

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/03

بازدید:382

اجرای کارهای باقیمانده مخزن 2000 متر مکعبی منطقه مرتفع غربی و خطوط انتقال آب شهر صحنه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 225

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/25

بازدید:225

عملیات پروژه ابنیه فنی جاده های سرویس طرح سد و شبکه زاگرس ارزیابی معاونت طرح و توسعه 236

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/18

بازدید:236

مرمت و باز سازی سد سلیمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 269

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/30

بازدید:269

احداث ایستگاه پمپاژ بابا هادی و عملیات مورد نیاز طرح تنگ حمام ارزیابی معاونت طرح و توسعه 315

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:315

مرمت و باز سازی سد شبکه آبیاری روانسر و شبکه های آبیاری مدرن استان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 224

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:224

مرمت و باز سازی سدهای گیلانغرب و زاگرس مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:205

مرمت و باز سازی سد گاوشان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 208

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:208

مرمت و باز سازی سد شیان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 203

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:203

کارهای باقیمانده ساماندهی رودخانه ارمنی اسلام آباد غرب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 344

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/24

بازدید:344

احداث ایستگاه پمپاژ بابا هادی و عملیات مورد نیاز طرح تنگ حمام مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 289

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/27

بازدید:289

احداث خطوط لوله انتقال آب شرب بین مخازن شهر سنقر مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 652

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/05

بازدید:652

قطعه دوم برق رسانی به ایستگاههای پمپاژ شبکه آبیاری اراضی پایاب سد زمکان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 215

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/24

بازدید:215

« 1 2 3 4 » صفحه: