یکشنبه, 5 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 97
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
شهادت حضرت علی (ع)
ماه رمضان
رمضان1
سد زاگرس
سد گیلانغرب

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
احداث ایستگاه پمپاژ آب شرب شهر گهواره , ابنیه و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 246

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/15

بازدید:246

مرمت و باز سازی سدهای گیلانغرب و زاگرس مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 252

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/23

بازدید:252

مرمت و باز سازی سد شبکه آبیاری روانسر و شبکه های آبیاری مدرن استان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 232

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/23

بازدید:232

ساماندهی رودخانه آبشوران حد فاصل سه راه برق تا میدان شهید نواب صفوی ارزیابی معاونت طرح و توسعه 436

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/03

بازدید:436

اجرای کارهای باقیمانده مخزن 2000 متر مکعبی منطقه مرتفع غربی و خطوط انتقال آب شهر صحنه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 273

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/25

بازدید:273

عملیات پروژه ابنیه فنی جاده های سرویس طرح سد و شبکه زاگرس ارزیابی معاونت طرح و توسعه 272

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/18

بازدید:272

مرمت و باز سازی سد سلیمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 310

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/30

بازدید:310

احداث ایستگاه پمپاژ بابا هادی و عملیات مورد نیاز طرح تنگ حمام ارزیابی معاونت طرح و توسعه 356

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:356

مرمت و باز سازی سد شبکه آبیاری روانسر و شبکه های آبیاری مدرن استان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 266

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:266

مرمت و باز سازی سدهای گیلانغرب و زاگرس مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 250

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:250

مرمت و باز سازی سد گاوشان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 240

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:240

مرمت و باز سازی سد شیان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 4325

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:4325

کارهای باقیمانده ساماندهی رودخانه ارمنی اسلام آباد غرب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 4470

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/24

بازدید:4470

احداث ایستگاه پمپاژ بابا هادی و عملیات مورد نیاز طرح تنگ حمام مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 4410

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/27

بازدید:4410

احداث خطوط لوله انتقال آب شرب بین مخازن شهر سنقر مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 4758

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/05

بازدید:4758

قطعه دوم برق رسانی به ایستگاههای پمپاژ شبکه آبیاری اراضی پایاب سد زمکان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 4318

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/24

بازدید:4318

قطعه اول برق رسانی به ایستگاههای پمپاژ شبکه آبیاری اراضی پایاب سد زمکان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 4310

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/20

بازدید:4310

احداث خطوط لوله انتقال آب شرب بین مخازن شهر سنقر مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 4398

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/19

بازدید:4398

اجرای پروژه تکمیلی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد مخزنی کبوترلانه مناقصه دو مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 4432

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/08

بازدید:4432

احداث سد , سر ریز و سازه های وابسته هواسان ارزیابی معاونت طرح و توسعه 4533

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:4533

« 1 2 3 4 » صفحه: