چهارشنبه, 21 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اجرای کارهای باقیمانده مخزن 2000 متر مکعبی منطقه مرتفع غربی و خطوط انتقال آب شهر صحنه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 198

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/25

بازدید:198

عملیات پروژه ابنیه فنی جاده های سرویس طرح سد و شبکه زاگرس ارزیابی معاونت طرح و توسعه 215

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/18

بازدید:215

مرمت و باز سازی سد سلیمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 239

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/30

بازدید:239

احداث ایستگاه پمپاژ بابا هادی و عملیات مورد نیاز طرح تنگ حمام ارزیابی معاونت طرح و توسعه 283

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:283

مرمت و باز سازی سد شبکه آبیاری روانسر و شبکه های آبیاری مدرن استان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 197

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:197

مرمت و باز سازی سدهای گیلانغرب و زاگرس مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 182

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:182

مرمت و باز سازی سد گاوشان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 185

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:185

مرمت و باز سازی سد شیان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 177

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:177

کارهای باقیمانده ساماندهی رودخانه ارمنی اسلام آباد غرب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 312

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/24

بازدید:312

احداث ایستگاه پمپاژ بابا هادی و عملیات مورد نیاز طرح تنگ حمام مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 268

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/27

بازدید:268

احداث خطوط لوله انتقال آب شرب بین مخازن شهر سنقر مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 629

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/05

بازدید:629

قطعه دوم برق رسانی به ایستگاههای پمپاژ شبکه آبیاری اراضی پایاب سد زمکان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 187

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/24

بازدید:187

قطعه اول برق رسانی به ایستگاههای پمپاژ شبکه آبیاری اراضی پایاب سد زمکان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 182

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/20

بازدید:182

احداث خطوط لوله انتقال آب شرب بین مخازن شهر سنقر مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 273

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/19

بازدید:273

اجرای پروژه تکمیلی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد مخزنی کبوترلانه مناقصه دو مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 300

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/08

بازدید:300

احداث سد , سر ریز و سازه های وابسته هواسان ارزیابی معاونت طرح و توسعه 406

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/06

بازدید:406

3668 اجرای کارهای باقیمانده مخزن 2000 متر مکعبی منطقه مرتفع غربی و خطوط انتقال آب شهر صحنه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 314

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/12

بازدید:314

3638/100/220 تجهیز چاهها ‘ احداث خط انتقال آب و کارهای تکمیلی ساختمانی آبرسانی به شهر گیلانغرب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 278

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/10

بازدید:278

3636/100/220 احداث مخزن 3000 متر مکعبی بتنی و تجهیزات تکمیلی آبرسانی به شهر گیلانغرب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 278

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/10

بازدید:278

3635 احداث مخزن 100متر مکعبی بتن مسلح آب شرب شهر گهواره مزایده یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 326

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/06

بازدید:326

« 1 2 3 4 » صفحه: