دوشنبه, 25 تیر 1397

 

 

مانور اطفاءحریق در شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در راستای تقویت و ارتقاء ضریب امنیت درحفاظت فیزیکی از سازمان نشست آموزشی ومانور اطفاءحریق با حضور کلیه نیروهای حفاظت فیزیکی شرکت بر گزار گردید.  

مطاعی مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه دراین نشست به اهمیت آموزش نیروها اشاره کرد و نکات امنیتی که لازمه این شغل می باشد را یادآور شد واضافه کرد: امروز در کنار آموزشهای تئوری، مانور اطفاء حریق برگزار خواهد شد تا مشکلات و کمبودهای احتمالی شناسایی و در جهت رفع نقص آنها اقدام نماییم

در ادامه نیز مباحث فنی مربوط به اطفاء حریق توسط کارشناس مربوطه ابتدا به صورت تئوری و سپس بصورت عملی در محوطه شرکت انجام گردید

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

دیدگاه کاربران