دوشنبه, 25 تیر 1397

 

 

نشست عمومی نظام پیشنهادات برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه نشست عمومی نظام پیشنهادات با حضور مدیرعامل،معاونین و همکاران شرکت برگزار شد.  

کیاست امیریان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه دراین نشست عمومی ضمن تبریک اعیاد سعید قربان و غدیر به همکاران گفت: در نظام پیشنهادات سعی می  شود تا از خرد جمعی در جهت ایجاد تقویت جو همکاری قدم برداشته و در بهبود  کیفیت کار از نظرات سازنده آنها استفاده گردد وبه جای تک محوری به سوی همفکری ومشارکت در امر تصمیم گیری حرکت نمائیم.

در پایان جلسه نیز به کسانیکه دراین نشست عمومی پیشنهادی به صورت مکتوب ارائه نمودنند جوائزی به قید قرعه اهداء شد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

دیدگاه کاربران