چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

 

جلسه توجیهی وآموزشی آمار برداری سراسری از منابع و مصارف آب استان کرمانشاه در شرکت آب منطقه ای

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه جلسه توجیهی و آموزشی شروع عملیات صحرایی سومین دوره آماربرداری سراسری از منابع ومصارف آب استان در شرکت آب منطقه ای کرمانشاه با حضور مدیردفتر مطالعات پایه منابع آب شرکتهای مشاور اجرایی وناظر آماربرداری سراسری سری سوم منابع ومصارف وناظرین این دفتر برگزار شد.  

مهندس سیدمهران وحدتی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای کرمانشاه دراین خصوص گفت: این دفتر با همکاری مهندسین مشاور وشرکت های مشاور آماربردار به منظور توجیه وبالا بردن دقت وصحت عملیات صحرایی آماربرداری در سطح استان (33  محدوده مطالعاتی ) نسبت به برگزاری این دوره اقدام نموده ودرتلاشیم تا مسئولین وناظرین آماربرداری را با برنامه نرم افزاری(دلفین) مورد استفاده جهت انجام آماربرداری آشنا نمائیم.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

دیدگاه کاربران