شنبه, 21 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

شاخص‌های اختصاصی  عملکرد سال‌ 1398 

عنوان شاخص

محور تامین، انتقال و توزیع آب/ توسعه منابع آب در حوضه‌های آبریز رودخانه‌های خروجی از کشور

طرح‌های کوچک تأمین آب  (توسعه و بهبود)

احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی (مرزی و غیر مرزی)

حجم مخازن سدها (مرزی)

محور حفاظت و بهره‌برداری از رودخانه‌ها و سواحل/ احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی

تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و مرحله اول ساماندهی

اجرای عملیات ساماندهی رودخانه‌ها

مسدود یا پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاههای غیرمجاز

تجهیز چاه‌ها به ابزار اندازه‌گیری هوشمند

محور بهبود بهره‌برداری/ مطالعات پایه منابع آب

مرمت و بازسازی تأسیسات آبی (سدها)

مرمت و بازسازی تأسیسات آبی (شبکه‌ها)

تجهیز نقاط به ابزار اندازه‌گیری جریان

مدیریت کیفیت منابع آب در سطح حوضه آبریز کشور

تکمیل و تجهیز شبکه پایش منابع آب سطحی و زیر زمینی

 بازدید:304
آخرین به روزرسانی: 1398/09/17