چهارشنبه, 29 اسفند 1397

رسول اکرم(ص) : همانا برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را تمام نمایم .

 

وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه

 

 

منشور اخلاقی:

 

با ایمان به اراده خداوند متعال در جهت کسب رضایت حق تعالی گام برمی داریم و خداوندرا همیشه ناظر براعمال خود می دانیم . انجام صحیح و سریع و شایسته امور محوله را جزء وظایف خود دانسته و در کوتاه ترین زمان ممکن خواسته های مراجعان را با توجه به ضوابط و مقررات به انجام می رسانیم و از حقوق مردم صیانت خواهیم نمود .

  • رعایت عدل و انصاف را از جمله وظایف مهم خود می دانیم و در راه خدمت به مردم از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
  • رعایت نظم وآراستگی ، وقت شناسی، تواضع، فروتنی ومسئولیت پذیری را سر لوحه ی تمام امور خویش قرار می دهیم .
  • صبر و شکیبائی را پیشه خود می سازیم و با برخورد مناسب وسعه صدر و خوشرویی‘ پاسخگوی ارباب رجوع بوده و حفظ کرامت انسانها را چراغ راه خویش قرار می دهیم.

با استقبال از نظرات و پیشنهادهای سازنده واستفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت از اسراف و تبذیردوری جسته وبا رعایت صرف جوئی اهداف شرکت رادنبال خواهیم نمود.

 

 

 

                                                                                                                                        کیاست امیریان
                                                                                                                             رئیس هیئت مدیره ومدیرعاملبازدید:2638
آخرین به روزرسانی: 1393/12/19