یکشنبه, 28 بهمن 1397

جدول وضعیت بارندگی استان کرمانشاه درسال آبی 98-97 منتهی به 97/11/27

ردیف نام ایستگاه بارش 24 ساعت گذشته جمع بارش  از اول ماه جاری   جمع بارش از ابتدای سال آبی جمع بارش دوره مشابه سال آبی گذشته جمع بارش دوره مشابه بلند مدت درصد تغییرات بارش نسبت به  ارتفاع برف 24 ساعت گذشته(cm)
سال گذشته بلند مدت
1 کرمانشاه 12.1 95.0 393.8 127.0 237.7 210.1 65.6  
2 روانسر 15.2 128.7 533.6 248.4 288.7 114.8 84.8  
3 سرپل ذهاب 21.7 84.7 481.3 135.1 272.3 256.3 76.7  
4 اسلام آباد  11.4 111.1 514.8 196.6 259.5 161.9 98.4  
5 کنگاور  12.1 75.9 414.0 140.7 228.4 194.2 81.3  
6 قصر شیرین 30.6 86.0 325.7 105.4 248.8 209.0 30.9  
7 سنقر کلیایی   63.7 304.3 123.2 224.0 147.0 35.9  
8 گیلانغرب 20.2 101.9 529.5 165.8 285.4 219.4 85.5  
9 پاوه  43 181.1 973.5 361.2 420.3 169.5 131.6  
10 جوانرود 24.2 178.5 632.6 226.5 396.3 179.3 59.6  
11 صحنه 16 106.2 467.1 175.5 260.4 166.2 79.4  
12 هرسین   73.7 422.8 181.4 196.6 133.1 115.0  
13 سومار    14.2 283.0 90.4 199.1 213.1 42.1  
14 ثلاث   88.7 505.8 241.3 282.1 109.6 79.3  
15 کرند 15.8 133.4 592.2 248.4 303.8 138.4 94.9  
16 حمیل 13.4 91.6 485.8 142.0 237.2 242.1 104.8  
17 کوزران 5.8 73.6 355.6 154.9 232.6 129.6 52.9  
18 گهواره  15.6 126.0 502.8 198.1 315.4 153.8 59.4  
19 ماهیدشت 11 118.0 503.0 146.5 223.6 243.3 125.0  
20 گواور 16.8 188.6 705.4 297.4 405.8 137.2 73.8  
21 کامیاران 15.5 109.9 467.1 162.6 320.1 187.3 45.9  
متوسط بارندگی 17.7 106.2 494.9 184.2 278.0 168.7 78.0  
 
بر اساس آخرین گزارش ارسالی از سازمان هواشناس تا کنون                                       دفتر مطالعات پایه منابع آب
 
 
 بازدید:88554
آخرین به روزرسانی: 1397/11/27