|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

99/27

 

کد سند

نوع آگهی

مناقصه یك مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

معاونت طرح و توسعه

موضوع

احداث و تجهیز چاه شماره 2 تم تم تامین آب شرب شهرستان جوانرود

تشریح

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نظر داردپروژه های مشروحه زیر را از طریق فراخوان ارزیابی کیفی  و مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا از شرکتهای دارای صلاحیت در رشته های مربوطه با توجه به مشخصات زیر دعوت می شود نسبت به تهیه اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند.

ردیف

عنوان مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ برآورد اولیه براساس فهارس پایه سال  1399

محل اجرای پروژه استان کرمانشاه

مدت اجرای عملیات

شرایط شرکت کنندگان

1

عملیات کارهای باقیمانده ساماندهی رودخانه آبشوران تا تلاقی رودخانه قره سو

۲۰۹۹۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰53 (ارزیابی کیفی)

445 (چهارصدو پنجاه و پنج ) میلیارد ریال

شهر کرمانشاه

30 ماه

شرکتهای دارای صلاحیت حداقل رتبه 4 آب

2

عملیات تکمیل وتجهیز چاه و اجرای خط انتقال آب چاه تم تم به ایستگاه پمپاژ صادق آباد

۲۰۹۹۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰55  (تجدیدمناقصه عموی)

برآورد 040/972/075/49

مبلغ تضمین 000/000/500/2

استان کرمانشاه  -  شهرستان روانسر

12 ماه

شرکتهای دارای صلاحیت حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات

3

احداث و تجهیز چاه شماره 2 تم تم تامین آب شرب شهرستان جوانرود

 

۲۰۹۹۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰56  (تجدیدمناقصه عموی)

برآورد 112/432/590/9 مبلغ تضمین 000/000/480 ریال

استان کرمانشاه    شهرستان روانسر جاده نهرآبی

3 ماه

شرکتهای دارای مجوز حفاری چاه از وزارت نیرو و یا دارای پایه 5 رشته کاوشهای زیر زمینی

 

 

 

این مناقصات از دریافت اسناد ارزیابی کیفی  و مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی,مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

انتشار درسامانه تدارکات دولت در تاریخ 19/8/99 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی از سایت : ساعت 12 مورخ 19/8/99 لغایت  ساعت 12 مورخ 26/8/99                    

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد،  زمان بازگشایی پاکت ها و سایر اطلاعات این مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) در دسترس می باشد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف : آدرس کرمانشاه - میدان سپاه پاسداران (نفت) بلوار زن – ضلع غربی پالایشگاه – شرکت آب منطقه ای کرمانشاه و تلفن  08338370135 و 08338370163

 

                                         شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

میزان برآورد هزینه

9590432112 ریال

تضمین مورد نیاز

480000000 ریال

محل تامین اعتبار

اعتبارات طرح

مدت زمان اجرا

3 ماه

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

استان کرمانشاه-شهرستان روانسر

تضمین نظارت

مهندسین مشاور پیشگام راه زاگرس

محل بازگشایی

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

بازگشایی پاکات

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

شاخه سبز

هزینه دریافت اوراق

مهلت ارسال اسناد

تاریخ انتشار در روزنامه

تاریخ آغاز

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : 1399/09/01
 131
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 28
 • بیشترین بازدید همزمان : 462
 • بازدید امروز : 5,412
 • بازدید دیروز : 5,181
 • کل بازدید : 1,833,636
 • آخرین به روزرسانی : 1399/11/02 09:53:20

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : بلوار زن - ضلع غربی پالایشگاه نفت
 • کدپستی : 99669 - 67147
 • تلفن : 0833837135 08338374145
 • فاکس : 08338370203
 • پست الکترونیکی : kermanshah[at]kshrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا : 08338374149