پنجشنبه, 2 بهمن 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • شرکت آب منططقه ای کرمانشاه
  • حوزه مدیرعامل
   • مدیرعامل : بهرام درویشی
   • مشاور : محمودرضا شهلایی
   • مشاور : شهریار صادقی
   • مدیریت هیئت مدیره و مدیرعامل
    • مدیر : علی اصغر احمدی
    • کارشناس حسابرسی : برهان عزیزی
   • گروه بازرسی ومدیریت عملکرد
    • رئیس : حسین رضا حیدری
    • کارشناس بازرسی و مدیریت عملکرد : ------ -----
    • کارشناس بازرسی و مدیریت عملکرد : ----- -----
   • گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
    • رئیس : جواد الفتی نیا
    • کارشناس مدیریت بحران و پدافند غیرعامل : ----- -----
    • کارشناس سلامت، ایمنی و محیط زیست ( HSE ) : ----- -----
   • گروه تحقیقات کاربردی
    • مدیریت حراست
     • دفتر حراست و امور محرمانه : محمد نظری
    • مدیریت حقوقی
     • دفتر حقوقی : ایوب امیری
    • مدیریت روابط عمومی
     • اداره روابط عمومی : جواد جوادی
    • مدیریت مطالعات پایه منابع آب
     • دفترمطالعات پایه منابع آب : سید مهران وحدتی
     • دفترمطالعات پایه منابع آب : ------ ----------
     • دفترمطالعات پایه منابع آب : والی عنایتی
     • دفترمطالعات پایه منابع آب : مهران وحدتی
   • معاونت منابع انسانی ،مالی و پشتیبانی
    • معاونت مالی و پشتیبانی : رضا احضاری
    • معاونت مالی و پشتیبانی : مظفر بهرامی
    • معاونت مالی و پشتیبانی : مهدی عباسی
    • معاونت مالی و پشتیبانی : غلامرضا باقری
   • معاونت برنامه ریزی
    • معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت : وحید مومنه
    • معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت : عزت اله خیراللهی
    • معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت : شهرام شیخی فر
    • معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت : بهروز منشی افتخاری
   • معاونت طرح و توسعه
    • معاونت طرح و توسعه : اقبال خرمی
    • معاونت طرح و توسعه : همایون فرخی
    • معاونت طرح و توسعه : سید محسن رضوی
    • معاونت طرح و توسعه : علی رضایی
    • معاونت طرح و توسعه : آرش صیادی
   • معاونت حفاظت و بهر ه برداری
    • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : علی مرادی
    • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : علی مرادی
    • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : ناصر قنبرپور
    • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : عادل سهرابی
    • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : محمدرضا احضاری
    • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : ملک میرزا درویشی