پنجشنبه, 10 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
محرم
سد زاگرس
سد گیلانغرب

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات تکمیلی آبرسانی به شهر گهواره ارزیابی معاونت طرح و توسعه 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/15

بازدید:30

عملیات تکمیلی سد آناهیتا (کبوترلانه) و تاسیسات وابسته ارزیابی معاونت طرح و توسعه 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/15

بازدید:19

تجدید مناقصه واگذاری خدمات حفاظت و حراست از تأسیسات، سدها و بندهای در دست بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/26

بازدید:43

فروش دو قطعه زمین مسکونی در شهرستان کرند غرب مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/26

بازدید:37

تجدید مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/26

بازدید:46

احداث ایستگاه پمپاژ سراب هولی طرح آبرسانی به شهر پاوه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/21

بازدید:39

انجام کارهای باقیمانده سد و تاسیسات وابسته تنگ حمام ارزیابی معاونت طرح و توسعه 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/21

بازدید:42

عملیات تکمیلی احداث ساختمان و خرید و نصب تجهیزات ایستگاه پمپاژ باباهادی و کارهای باقیمانده شبکه تنگ حمام ارزیابی معاونت طرح و توسعه 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/21

بازدید:37

واگذاری انجام خدمات عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/29

بازدید:100

واگذاری خدمات حفاظت و حراست از تأسیسات، سدها در دست بهره برداری و شرکت آب منطقه ای کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/29

بازدید:66

عملیات تکمیلی آبرسانی به شهر گهواره ارزیابی معاونت طرح و توسعه 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/22

بازدید:97

عملیات تکمیلی احداث ساختمان و خرید و نصب تجهیزات ایستگاه پمپاژ باباهادی و کارهای باقیمانده شبکه تنگ حمام ارزیابی معاونت طرح و توسعه 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/22

بازدید:81

شناسایی و انتخاب سرمایه گذار جهت تامین منابع مالی، احداث و بهره برداری از اراضی تحت تملک خود (16 هکتار اراضی واقع در کیلومتر 5 جاده سنندج با کاربری خدماتی و اداری) با رویکرد فعالیت های خدماتی و تجاری ارزیابی معاونت برنامه ریزی 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/22

بازدید:91

شناسایی و انتخاب سرمایه گذار جهت تامین منابع مالی، احداث و بهره برداری از اراضی تحت تملک آب منطقه ای(5/4 هکتار اراضی واقع در مجاورت ساختمانهای شرکت آب منطقه ای با کاربری خدماتی و اداری) با رویکرد فعالیت های خدماتی و تجاری ارزیابی معاونت برنامه ریزی 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/22

بازدید:98

اجرای پروژه ادامه گالری و گسترش پرده آب بند در تکیه گاه چپ مخزن سد زمکان و کارهای تکمیلی مربوطه ارزیابی معاونت طرح و توسعه 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/14

بازدید:101

طراحی و اجرای طرحهای حوزه گردشگری در محدوده سدهای استان کرمانشاه ارزیابی معاونت برنامه ریزی 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/14

بازدید:121

بازسازی و احداث کانال آبیاری سراب گرم به سمت محله پاونار و زعفران سرپل ذهاب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 113

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/08

بازدید:113

تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ اجرایی و پست برق سفید برگ جوانرود مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/08

بازدید:98

عملیات تکمیلی احداث و جابجایی خط برق روستای حاجی آباد و سرمست آناهیتا (کبوترلانه) مزایده یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/08

بازدید:100

تکمیل کارهای باقیمانده ساماندهی رودخانه آبشوران تا تلاقی رودخانه قره سو ارزیابی معاونت طرح و توسعه 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/08

بازدید:100

« 1 2 3 4 ... 5 10 » صفحه: