پنجشنبه, 10 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
محرم
سد زاگرس
سد گیلانغرب

معاونت منابع انسانی و  مالی و پشتیبانی

این معاونت در حال حاضر بامدیریت جناب آقای رضا احضاری و با هدف نظارت بر فعالیتهای مالی سازمان و اتخاذ تصمیمات لازم در جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز،تأمین ونگهداری نیروی انسانی مورد نیاز،نظارت

بر انجام امور اداری،نظارت بر عملیات مربوط به خرید وتدارکات وهمچنین سیستم انبار ونگهداری اموال،نظارت بر چگونگی ارائه خدمات عمومی ورفاهی به کارکنان، همکاری در تدوین بودجه سالانه سازمان در حال

فعالیت می باشد.لازم بذکر است کلیه فعالیت های مربوط به پرداخت هزینه های جاری و طرحهای عمرانی و نگهداری حسابها وتهیه صورتها وگزارشات مالی و نیز اقدامات لازم به منظور هماهنگ نمودن و کنترل

مسایل اداری ومالی در حیطه کاری این مدیریت می باشد.

شرح و وظایف :

  • نظارت بر فعالیتهای مالی سازمان واتخاذ تصمیمات لازم در جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز
  • اتخاذ تدابیر لازم در زمینه چگونگی تأمین ونگهداری نیروی انسانی مورد نیاز سازمان
  • نظارت بر انجام امور اداری وخدمات در جهت ارائه سرویس بهتر
  • اقدام در جهت تأمین نیازمندیهای شرکت به قطعات وماشین آلات ونظارت بر عملیات مربوط به خرید وتدارکات وهمچنین سیستم انبار و نگهداری اموال سازمانظارت برچگونگی ارائه خدمات عمومی و رفاهی به کارکنان وهمچنین نحوه نگهداری
  • نظارت بر تهیه وتنظیم دستورالعملهای لازم درزمینه های اداری ومالی وابلاغ آنهابه واحدها وپیگیری در انجام آنها
  • انجام اقدام لازم به منظور هماهنگ نمودن وکنترل مسایل اداری ومالی
  • همکاری در تدوین بودجه سالانه سازمان
  • پرداخت هزینه های جاری وطرحهای عمرانی ونگهداری حسابها وتهیه صورتها وگزارشات مالی در چارچوب قوانین و دستورالعملهای مربوطه

 بازدید:3743
آخرین به روزرسانی: 1399/01/05