یکشنبه, 28 دی 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

 

 

                                                                

ردیف عناوین استراتژی عناوین برنامه ها
1   ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخة آب بر اساس اصول توسعة پیدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز ومنظور نمودن آن در طرح های      کالبدی وآمایش سرزمین  وارتقای بهره‎وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن مدیریت کیفیت منابع آب در سطح حوضه‌های آبریز 
تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و مرحله اول ساماندهی
2    توسعه منابع انسانی شرکت  با تأکید بر:  مدیریت سرمایه انسانی
    ظرفیت‌سازی، آموزش و توسعه توانمندی‌های منابع انسانی
   ارتقاء و نگهداشت منابع انسانی
    ارتقاء نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی به کلیه سطوح
   ارتقاء جایگاه مادی و معنوی متخصصان استقرار نظام مدیریت عملکرد
   استقرار نظام پروانه صلاحیت حرفه‌ای
   ارتقاء و توسعه نظام تأمین و پرورش مدیر
3     مدیریت وتنوع بخشی به منابع مالی وتقویت توان مالی   شفافیت ومدیریت مالی
4     پایداری وتعادل بخشی در منابع آب با هدف کاهش بیلان منفی سفره های آب زیرزمینی وافزایش شاخص کیفی آب    تکمیل و تجهیز شبکه پایش منابع آب سطحی و زیر زمینی
مسدود یا پر و مسلوب المنفعه کردن چاههای غیر مجاز
5  استقرار مدیریت دانش‌محور و به‌کارگیری علوم و فن‌آوری و تحقیقات روز  ایجاد بانک اطلاعاتی دانشی
6   ارتقاء مشارکت ذینفعان در فرآیند برنامه‌ریزی، اجرا، بهره‌برداری و حفاظت از منابع و تأسیسات آبی وانتقال مدیریت وبهره برداری  حجم مخازن سدها (مرزی) 
اجرای عملیات ساماندهی رودخانه‏ها
7    توسعة مدیریت خطرپذیری (ریسک) و بحران جهت جلوگیری از نقصان در کمیت و کیفیت منابع آب با تأکید بر مدیریت خشکسالی، سیل و تغییرات    اقلیمی   مرمت و بازسازی تأسیسات آبی (سدها وشبکه ها)
تجهیز نقاط به ابزار اندازه‌گیری جریان
تجهیز چاه‌ها به ابزار اندازه‌گیری هوشمند
8        ارتقاء آگاهی عمومی جهت حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آب   اصلاح ساختار سازمانی
ارتقاء سلامت اداری, مسئولیت پذیری وپاسخگویی
9      ارتقاء نظام مشتری‌مداری با  بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و بهبود  فرآیندهای    بهبود فضای کسب وکار وارتقای بهره وری
  توسعه دولت الکترونیک
10  بازچرخانی و استفاده مجدد از آب و توسعه بهره‌برداری از منابع آب نامتعارف   طرح‌های کوچک تأمین آب(توسعه و بهبود)
  احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی ( مرزی و غیرمرزی) بازدید:829
آخرین به روزرسانی: 1398/01/21