پنجشنبه, 2 بهمن 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

برنامه های توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال های 99-98

عنوان اقدام

اهداف سال1398

اهداف سال1399

الکترونیکی کردن خدمات دولتی(درخواست خدمت)

*

*

الکترونیکی کردن خدمات دولتی(تحویل خدمت)

12

10

الکترونیکی کردن خدمات دولتی

12

10

استفاده از دفاتر خدمات پیشخوان در ارائه خدمت

12

7

بهبود فرآیندهای ارائه خدمات

14

11

الکترونیکی کردن وپاسخگویی به استعلام سایر دستگاه های اجرایی از طریق GSB

6

7

حذف, اصلاح وتجمیع مجوز های صادره توسط دستگاه های اجرایی برای اشخاص حقیقی وحقوقی

عدم مصداق

عدم مصداق

برنامه ریزی حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراهMobil Government وتوسعه آن به میزان 25 درصد به صورت سالانه

12

8

 بازدید:543
آخرین به روزرسانی: 1398/07/20