پنجشنبه, 7 اسفند 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

شاخص‌های اختصاصی  عملکرد سال‌ 1398 

عنوان شاخص

محور تامین، انتقال و توزیع آب/ توسعه منابع آب در حوضه‌های آبریز رودخانه‌های خروجی از کشور

طرح‌های کوچک تأمین آب  (توسعه و بهبود)

احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی (مرزی و غیر مرزی)

حجم مخازن سدها (مرزی)

محور حفاظت و بهره‌برداری از رودخانه‌ها و سواحل/ احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی

تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و مرحله اول ساماندهی

اجرای عملیات ساماندهی رودخانه‌ها

مسدود یا پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاههای غیرمجاز

تجهیز چاه‌ها به ابزار اندازه‌گیری هوشمند

محور بهبود بهره‌برداری/ مطالعات پایه منابع آب

مرمت و بازسازی تأسیسات آبی (سدها)

مرمت و بازسازی تأسیسات آبی (شبکه‌ها)

تجهیز نقاط به ابزار اندازه‌گیری جریان

مدیریت کیفیت منابع آب در سطح حوضه آبریز کشور

تکمیل و تجهیز شبکه پایش منابع آب سطحی و زیر زمینی

 بازدید:528
آخرین به روزرسانی: 1398/09/17