پنجشنبه, 2 بهمن 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

مأموریت:

شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه مأموریت خود را پایش، حفاظت ووتوسعه پایدار منابع آبی استان با تأکیئ بر تعادل بخشی ومدیریت اثر بخش عرضه وتقاضای آب دانسته ودر همین راستا با انجام مطالعات جامع منابع آب به دنبال بهبود شاخص های کمی وکیفی ،بهره برداری بهینه وتوجه ویژه بر بر اورده سازی انتظارات، حفظ صیانت از حقوق ذینفعان می باشد.

 

چشم انداز :

دستیابی به جایگاه سه شرکت برتر از میان شرکت های آبی منطقه ای کشور در مدیریت منابع آب، بهبود متوازن ،حفظ پایداری وکسب خشنودی ذینفعان

 

ارزش های بنیادین:

  1. توجه به اصول شایسته سالاری، دانش ورزی وعدالت محوری در کلیه فعالیت های شرکت
  2. محوری بودن حقوق وانتظارات ذی نفعان وتکریم ارباب رجوع
  3. توجه ویژه بر ارزش وحفظ مالکیت ملی آب
  4. تأکید بر حفظ ارزش های اخلاقی وتوسعه سرمایه اجتماعی
  5. ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب وجلوگیری از اتلاف منابع

 

 

 

 

 بازدید:404