پنجشنبه, 2 بهمن 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

هدف از ایجاد سامانه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و تأمین منابع مالی طرح های بخش آب

الف- مقدمه:

     طبق مفاد جزء 5 ذیل ماده 7  اساسنامه شرکت مدیریت منابع آب ایران یکی از فعالیت ها و وظایف این شرکت، راهبری و انجام نظارت بر شناخت، مطالعه و اجرای  طرح های تأمین و انتقال آب، شبکه های آبیاری و زهکشی، پایداری و ایمنی سدها، کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی، تولید انرژی برقابی و همچنین راهبری و انجام نظارت در بهره‌برداری از تأسیسات و سازه‌های مربوط می باشد.

    از آنجا که روند تحقق اعتبارات   طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بخش آب کشور از محل منابع عمومی  طی چند سال اخیر روبه کاهش بوده و موجب  کندی و یا توقف جبهه های کاری این طرح ها گردیده است ، دفتر طرح و برنامه براساس مفاد  اجزاء 16 ، 17 ، 18 و 19 ماده 7  اساسنامه شرکت مدیریت منابع آب ایران  توجه و تمرکز ویژه ای را  در مباحث تأمین مالی و سرمایه گذاری طرح های بخش آب کشور معطوف داشته و  نسبت به پیگیری روش ها و راهکارهای عملیاتی برای تنوع بخشی به منابع مالی به منظور استفاده از سایر روش های تأمین مالی مالی و توسعه حضور بخش غیر دولتی کشور در سرمایه گذاری ، اجرا و بهره برداری طرح های بخش آب تلاش ها و اقداماتی را معمول نموده است .

ب - چشم انداز:

   هدف اصلی اقدامات آغاز شده برون رفت از تبعات منفی محدودیت منابع مالی دولت از طریق تنوع بخشی به منابع مالی جهت اجراء و بهره برداری به موقع   طرح های بخش آب می باشد.

     این هدف کلی منطبق با اهداف چشم انداز وزارت نیرو و اهداف عالی بخش آب به شرح زیر می باشد:

-    استفاده از روش‌های تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت آب و برق بر اساس اولویت‌ها و لحاظ ‌کردن شاخص‌های مالی

-    توسعه رویکرد تأمین مالی پروژه‌محور و محدود کردن تأمین مالی شرکت‌محور

-    تقویت رویکرد تنظیم قیمت بر اساس بازار رقابتی و شاخص هزینه‌یابی

-    افزایش جذابیت مالی برای سرمایه‌گذاری‌ بخش غیردولتی به‌منظور پاسخ‌گویی به تقاضای مؤثر با تأکید بر فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست

-    ایجاد بستر مناسب برای دسترسی به بازارهای مالی منطقه‌ای و جهانی و بهبود سهم تأمین مالی خارجی

-    استفاده از منابع حاصل از واگذاری سهام یا دارائی‌ های دستگاه های اجرایی

-    ایجاد زیر ساخت های نرم افزاری به منظور توسعه و تسهیل در ارتباطات بین سازمانی دستگاه های اجرایی صف و ستاد به منظور پیگیری و عملیاتی نمودن بهینه  استفاده از روش های مختلف تأمین مالی برای طرح های عمرانی

 ج- هدف از راه اندازی سامانه سرمایه گذاری شرکت مدیریت منابع آب ایران:

 با عنایت به مطالب بالا و در راستای اهداف ذکر شده ،  به منظور توسعه هر چه بیشتر بکارگیری روش های مختلف تأمین مالی طرح های عمرانی و آگاه سازی وترغیب شرکت های تابعه به مشارکت فعال و بهینه در این مهم، این دفتر اقدام به راه اندازی سامانه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و تأمین مالی طرح های آبی کشور نمود ه است که   هدف عالیه این سامانه از طریق ساز و کار های پیش بینی شده مشروحه  زیر امکان تحقق خواهد شد:

-   ایجاد کارگروه های اجرایی تأمین مالی در شرکت های تابعه( با عضویت مدیران ارشد آن شرکت ها)  و معرفی ایشان در سایت اشاره شده و مراجعه مستقیم سرمایه گذاران متقاضی به دبیرخانه کارگروه مذکور.

-   معرفی روش های متنوع تأمین منابع مالی طرح های تملک بخش آب کشور و ارائه فرآیند تحقق و گردش کار مراحل  آنها.

-   معرفی و اطلاع رسانی طرح های دارای قابلیت سرمایه گذاری بخش غیر دولتی به همراه جزئیات لازم آنها جهت مشاهده متقاضیان سرمایه گذاری.

-   معرفی و اطلاع رسانی طرح های دارای قابلیت استفاده از روش های مختلف تأمین منابع مالی از قبیل تسهیلات بانک های داخلی و بین المللی  ، فاینانس های داخلی و خارجی

-   معرفی طرح های موفق در زمینه های تأمین منابع مالی از روش های استقراضی و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی به شرکت های تابعه جهت استفاده از تجارب یکدیگر.

-   ارائه گزارشات مربوط به سرمایه گذاری و تأمین مالی در این سایت به جهت پیگیری پیشرفت کار از سوی شرکت های ذیربط و تشویق شرکت های موفق

-   معرفی مجامع و مؤسسات داخلی و بین المللی با معرفی اهدافشان، به شرکت های تابعه و سرمایه گذاران بخش غیر دولتی.

-   ارائه رویدادها و اخبار مربوط به تأمین مالی از طرق روش های مختلف و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در سایت اشاره شده مانند اخبار برگزاری همایش ها، وضعیت مراحل کار طرح های مشمول استفاده از روش های مختلف تأمین مالی ، میزان اخذ منابع مالی، فراخوان های ارزیابی کیفی ، مناقصات و ...بازدید:6492
آخرین به روزرسانی: 1393/12/18