پنجشنبه, 7 اسفند 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

جدول وضعیت بارندگی ( میلیمتر) استان کرمانشاه درسال آبی 400-1399 منتهی به 99/09/02

(بر پایه آمار ایستگاههای اداره کل هواشناسی استان)

ردیف

نام ایستگاه

بارش 24 ساعت گذشته

بارش 48 ساعت گذشته

جمع بارش  از اول ماه جاری 

جمع بارش از ابتدای سال آبی

جمع بارش دوره مشابه سال آبی گذشته

جمع بارش دوره مشابه بلند مدت

درصد تغییرات بارش نسبت به

ارتفاع برف 24 ساعت گذشته(cm)

سال گذشته

بلند مدت

1

کرمانشاه

62.1

74.9

67.5

121.0

71.5

71.8

69.2

68.5

 

2

روانسر

50.6

56.9

53.1

106.5

75.5

76.5

41.1

39.2

 

3

سرپل ذهاب

53.2

60.2

59.2

77.6

40.4

61.4

92.1

26.4

 

4

اسلام آباد

37.5

58.9

55.2

81.0

60.0

86.6

35.0

-6.5

 

5

کنگاور

42.7

68.7

61.0

94.5

34.0

71.3

177.9

32.6

 

6

قصر شیرین

63.8

66.8

66.2

72.8

39.8

50.1

82.9

45.2

 

7

سنقر کلیایی

49.0

66.8

57.6

90.2

38.1

81.7

136.7

10.4

 

8

گیلانغرب

49.5

51.5

50.5

60.3

35.9

63.3

68.0

-4.8

 

9

پاوه

24.6

49.4

42.8

105.8

65.0

117.2

62.8

-9.7

 

10

جوانرود

62.7

86.0

81.5

114.1

54.5

95.7

109.4

19.2

 

11

صحنه

52.1

76.4

65.9

102.0

54.6

79.4

86.8

28.4

 

12

هرسین

31.0

40.8

35.4

77.0

49.6

62.8

55.2

22.6

 

13

سومار

 

0.6

0.6

0.9

17.4

37.2

-94.8

-97.6

 

14

ثلاث

49.8

68.2

68.2

104.1

46.4

69.0

124.4

50.8

 

15

کرند

63.8

78.4

71.4

96.0

58.0

83.0

65.5

15.7

 

16

حمیل

37.0

39.6

38.0

41.4

51.4

71.4

-19.5

-42.0

 

17

کوزران

47.6

53.6

49.6

70.8

54.6

73.6

29.7

-3.8

 

18

گهواره

52.6

64.6

58.0

82.4

87.6

92.3

-5.9

-10.7

 

19

ماهیدشت

49.6

60.4

55.9

88.2

121.2

64.4

-27.2

36.9

 

20

گواور

42.0

71.2

65.6

85.2

67.8

107.6

25.7

-20.8

 

21

کامیاران

57.0

86.2

64.0

104.5

48.6

99.9

115.0

4.6

 

متوسط بارندگی

48.9

61.0

55.6

84.6

55.8

77.0

51.6

9.9

 

ارتفاع متوسط بارش استان از ابتدای سال آبی 1400-1399 تاکنون 84.6 میلیمتر می باشد که نسبت به دوره مشابه  سال آبی گذشته 55.8 میلیمتر 51.6 %افزایش و نسبت به دوره مشابه بلند مدت 77 میلیمتر 9.9 %افزایش نشان می دهد.
ضمنا" بیشترین مقدار بارندگی استان از ابتدای سال آبی تاکنون در ایستگاه  کرمانشاه به مقدار 121 و کمترین در ایستگاه سومار  به مقدار 0.9 میلیمتر می باشد 
      دفتر مطالعات پایه منابع آب

 بازدید:141663
آخرین به روزرسانی: 1399/09/02