پنجشنبه, 2 بهمن 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

 

  تهیه،تدوین،انتشار و ارائه آمار واطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی  وذینفعان صنعت آب(15031451000)

 
 

مقدمه

تاریخچه و سوابق  پایگاه بانک اطلاعات دیتا ایز منابع آب

همانطور که مستحضریدانجام هرگونه پژوهش و اجرای طرح عمرانی, تحقیقاتی ومطالعاتی بر پایه تولید آمار واطلاعات  دقیق و پردازش داده های آماری استوار می باشد و این ضرورت در زمینه علوم وفنون مرتبط با آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، لذا دسترسی به داده های آماری و قابلیت انجام تحلیل و پردازشهای آماری از مهمترین مسائلی است که محققین ، برنامه ریزان وسیاست گذاران آب کشور را برآن داشته تا با ایجاد پایگاههای اطلاعاتی مناسب و به روز نگهداری این داده ها با رعایت کلیه مسائل امنیتی و قوانین و مقررات مربوطه, هماهنگی های لازم امکان دسترسی به اطلاعات و تبادل آنها را میسر گردانند.

در راستای تحقق این اهداف  اولین گام، برنامه ریزی جهت ایجاد بانک اطلاعاتی پایه منابع آب در سطح شرکت های آب منطقه ای  کشوردر سال 1375 بوده که به سازمان آب وبرق خوزستان واگذار گردید.  این موضوع بطور هم زمان پی گیری  ودر ابتدا با طراحی وارسال فرمهای آماری توسط دفتر محترم مطالعات پایه منابع آب(شرکت مادر تخصصی) تماب در محیط نرم افزار دیتاایز (نسخه تحت DOS)  تهیه وبه کلیه معاونت های مطالعات پایه منابع آب کشور جهت اجرا ارسال گردید که تاکنون بر این مبنائ بخش مطالعات پایه منابع  آب شرکت های آب منطقه ای در سراسر کشور داده های آماری  منابع آب را  بهنگام ودر این نرم افزار ذخیره و نگهداری می نمایند. با پیشرفت روز افزون و چشم گیر در عرصه علوم کامپیوتر در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری و نیز طراحی و ورود سیستم های توانمند مدیریتی پایگاههای اطلاعاتی که تحت ویندوز فعال و از کارآئی فوق العاده ای به هنگام ذخیره ، نگهداری و پردازش اطلاعات برخوردار می باشند، ضرورت تحول نرم افزار دیتاایز ورقابت آن با دیگر سیستمهای اطلاعاتی محسوس شد و در راستای تحقق این اهداف نسخه 13/5 این نرم افزار که تحت سیستم عامل ویندور می باشد عرضه گردید.

 قابل ذکر است علاوه بر قابلیت و توانائیهای زیادی که دیتاایز تحت DOS داراست نسخه تحت ویندوز آن از امکانات دیگری نیز برخوردار می باشد بدین ترتیب که تحول چشم گیری با روی کار آمدن سیستم عامل ویندوز ،در عرصه کارآئی نرم افزارهای تحت این سیستم ایجاد شد که این تحول امکان ورود ، انتقال ، پردازش بهینه و سریع آمار ونیز طراحی فرمهای اطلاعاتی با استفاده از  توانمندی امکانات گرافیکی را به همراه داشت.

از مسائل بسیار مهمی  و نواقصی که از دیر باز مشکل نسخه تحت  DOSنرم افزار دیتاایز بود عدم امکان انتقال داده های آماری در شکلی کاربر پسند و بهینه به محیط ویندوز ونیز صفحات شبکه اینترنت بود که با ایجاد نسخه تحت ویندوز آن این معضل نیز بر طرف گردید.

با استفاده از نرم افزار دیتاایز تحت ویندوز ایجاد مجموعه های اطلاعاتی طراحی فرمها ، ورود اطلاعات ، نحوه پردازش بر روی داده های آمار وهمچنین گزارش گیری وتهیه خروجی مناسب ، برحسب نیاز متقاضی  دریافت آمار امکانپذیر خواهد بود.. علاوه بر موارد ذکر شده از مزایای دیگر نرم افزار دیتاایز تحت ویندوز استفاده از امکانات گرافیکی ، تصویری و ترسیمی آن می باشد.

 دردفتر مطالعات گروه تلفیق و بیلان(بانک اطلاعات) شرکت آب منطقه ای کرمانشاه آمار واطلاعات در قا لب بانک اطلاعات دیتا ایز منابع سطحی و زیرزمینی درچهارچوب فرمهای تعریف شده بانک دیتا ایز ذخیره میگردد.

- گزارش آمار و اطلاعات منابع زیرزمینی به صورت سه ماهه در قالب بانک دیتا ایز و گزارش پیشرفت کار منابع سطحی به دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال و پس از تایید کارشناس مسئول محترم مربوطه در بانک اطلاعات  دیتا ایز مرکزی این دفتر ذخیره میگردد.

  •  برای نمونه در سال آبی (94-93 ) توسط واحد بانک اطلاعات این دفتر تعداد رکوردهای آماری که در طول این یکسال به متقاضیان(دانشگاه /دانشجو، شرکت / مشاور ،سازمان دولتی ، شرکت خصوصی ، معاونت ها و دفاتر داخل شرکت)  بر اساس مکاتبات رسمی و رعایت کلیه مقررات قانونی به شرح جدول ذیل ارائه گردیده است که مورد تقدیر دفتر مطالعات  پایه گروه بانک اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران قرارگرفت.

ردیف

موضوع

متقاضی

از فروردین تا پایان

اسفند ماه

سال 1394

دانشگاه /دانشجو(با معرفی نامه رسمی دانشگاهی)

شرکت / مشاور

سازمانها -ارگانهای(رسمی)

شرکت خصوصی

معاونت ها و دفاتر داخل شرکت

مجموع

1

مراجعه کننده

60

9

14

10

34

127

2

رکورد آب زیرزمینی

1388879

271424

370041

167720

665644

2863708

3

رکورد آب سطحی

3913018

1136656

1148982

521909

488807

7209372

4

نقشه‌های

(ShapeFile)

4

2

2

0

5

13

5

گزارشات

5

2

1

0

3

11

6

سایر*

30

3

5

2

14

54

جمع

5301996

1408096

1519045

689641

1154507

10,073,285

 

توضیحات:

موارد ارائه شده در جدول فوق الذکر عمدتآ در حوزه های آبریز(کرخه) غیر مرزی و با هماهنگی و تایید شورای محترم معاونین و دفترمحترم حراست و امور محرمانه شرکت اقدام گردیده است.

 بازدید:8774
آخرین به روزرسانی: 1395/04/05