جمعه, 27 دی 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهادت سردار قاسم سلیمانی
کرمانشاهآب
شعار سال 97
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
نظارت ، ارزیابی ، کنترل و مدیریت پیمانکاران شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک نظارت، ارزیابی و کنترل پیمانکاران
استعلامات بین دستگاهی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک استعلامات سازمانی
تهیه ، تدوین ، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب شرکت آب منطقه ای کرمانشاه حضوری آمار و اطلاعات پایه منابع آب
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح 18051450104 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب 18051450103 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان 18051450102 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی 18051450101 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استان 18051450100 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
درخواست آزمایش پمپاژ 13021447123 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری (صنعتی،کشاورزی وآبزی پروری) 13021447122 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها 13021447121 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری 13021447120 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 13021447119 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییرنامه صاحب پروانه بهره برداری ازآب سطحی 13021447118 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی وکشاورزی 13021447117 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات 13021447116 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاههای بهره برداری 13021447115 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی واصلاح پروانه بهر ه برداری 13021447114 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن 13021446113 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست برقی کردن چاه 13021447112 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
« 1 2 3 » صفحه: