جمعه, 26 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تکمیل مخزن 2000 متر مکعبی و احداث ساختمان کلر زنی شهرک صنعتی جوانرود مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/23

بازدید:10

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/11

بازدید:17

ساماندهی رودخانه قره سو در محدوده روستای مرادآباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/07

بازدید:33

97-4-ب واگذاری خدمات گشت و بازرسی در قالب گروه های انسداد و توقیف موضوع تجدید مناقصه 97/3/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/05/23 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/02

بازدید:56

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاون بهره برداری 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/20

بازدید:66

پروژه ساماندهی رودخانه قره سو در محدوده روستای مرادآباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/16

بازدید:64

نظارت بر منابع آب و انجام بازرسی در محدوده های مطالعاتی استان کرمانشاه ارزیابی معاون بهره برداری 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:73

97-3-ب واگذاری خدمات گشت و بازرسی در قالب گروه های انسداد و توقیف موضوع مناقصه 97/3/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/04/19 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/29

بازدید:78

تجدید مناقصه عمومی عملیات تکمیلی مخزن 2000 متر مکعبی آب شرب و خط آبرسانی شهر تازه آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/29

بازدید:55

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مزایده یك مرحله‌ای معاون بهره برداری 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/24

بازدید:68

پروژه ساماندهی رودخانه قره سو در محدوده روستای مرادآباد مزایده یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/24

بازدید:57

اجرای پروژه تجهیزات هیدرومکانیکال سد قشلاق ارزیابی معاونت طرح و توسعه 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:53

97-2-ب اجاره 18 دستگاه خودرو سواری مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/03/29 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/07

بازدید:59

عملیات تکمیلی مخزن 2000متر مکعبی آب شرب و خط آبرسانی شهر تازه آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/05

بازدید:69

احداث ایستگاه پمپاژ آب شرب شهر گهواره , ابنیه و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 136

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/15

بازدید:136

97-2-ب اجاره 18 دستگاه خودرو سواری مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/29 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:95

97-1-ب واگذاری انجام امور مربوط به نامه رسانی‘ تنظیفات‘ نگهداری فضای سبز‘ آبدارخانه ها‘ تعمیر و نگهداری تأسیسات از طریق مناقصه شماره 97/1/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/29 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:79

97-3-م فروش دستگاه حفاری ویرث با متعلقات مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/30 77

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:77

97-2-م فروش لوله واتصالات GRP مازاد پروژه جامیشان مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/24 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:53

97-1-م فروش لوله و اتصالات پلی اتیلن ، فولادی و چدنی مازاد پروژه های گیلانغرب و زاگرس مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/23 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:61

« 1 2 3 » صفحه: