یکشنبه, 11 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات اجرایی بازسازی و احداث کانال آبیاری سراب گرم به سمت محله پاونار و زعفران سرپل ذهاب به شماره (۲۰۹۹۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰۰۷) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/27

بازدید:30

مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی نواحی عمرانی B3 وB4 پایاب سد گاوشان و شبکه گرمسیری در استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/15

بازدید:58

تکمیل کارهای باقیمانده ساماندهی رودخانه آبشوران تا تلاقی رودخانه قره سو ارزیابی معاونت طرح و توسعه 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/15

بازدید:50

ساخت، تجهیز و بازسازی ایستگاه آبسنجی نفت استعلام مدیریت مطالعات 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/13

بازدید:31

99/2/م فروش تقریباً 70 تن آهن آلات ضایغاتی طی مزایده شماره 99/2 مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 1399/02/30 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/11

بازدید:28

99/1/م فروش بکدستگاه گریدر، یک دستگاه ژنراتور 640 کاوا و یک دستگاه ژنراتور 1000 کاوا و یک دستگاه حفار ویرث طی مزایده شماره 99/1 مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 1399/02/30 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/11

بازدید:35

انسداد چاه های غیر مجاز ، مضر به مصالح عامه و توقیف دستگاههای حفاری غیر مجاز در محدوده استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/06

بازدید:36

اجرای پروژه تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم تله متری از ایستگاه های پمپاژ تا تصفیه خانه آب شرب شهر پاوه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/06

بازدید:29

اجرای پروژه سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال آب شرب شهر پاوه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/06

بازدید:30

99/5/م اجاره اراضی پایاب سد جامیشان جهت آبزی پروری ماهی های سرد آبی مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 1399/02/22 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/04

بازدید:37

99/4/م اجاره اراضی پایاب سد آزادی جهت آبزی پروری ماهی های سرد آبی مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 1399/02/22 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/04

بازدید:24

طراحی و اجرای پروژه های حوزه گردشگری در محدوده سدهای استان ارزیابی معاونت برنامه ریزی 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/26

بازدید:127

نگهداری و تعمیرات سدهای استان کرمانشاه استعلام معاونت حفاظت و بهره برداری 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/17

بازدید:68

عملیات اجرایی طرح تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری استان کرمانشاه استعلام معاونت حفاظت و بهره برداری 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/17

بازدید:50

98/12/م فروش تقریباً 70 تن آهن آلات ضایغاتی طی مزایده شماره 98/8 مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 1398/12/19 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/08

بازدید:64

98/13 برون سپاری قسمتی از وظایف امور مشترکین و امورات تابعه شرکت طی تجدید مناقصه شماره 98/5 مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1398/12/10 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/08

بازدید:50

98/11/م فروش یکدستگاه گریدر، یک دستگاه ژنراتور 640 کاوا و یک دستگاه ژنراتور 1000 کاوا و یک دستگاه حفار ویرث طی تجدید مزایده شماره 98/7 مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 1398/12/19 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/08

بازدید:55

ساماندهی و لایروبی و بازگشایی رودخانه تنگ کنشت مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/05

بازدید:61

تکمیل کارهای باقیمانده ساماندهی رودخانه آبشوران تا تلاقی رودخانه قره سو ارزیابی معاونت طرح و توسعه 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/05

بازدید:53

ساخت، تجهیز و بازسازی چهار ایستگاه آبسنجی حوضه کرخه(گاماسیاب- دوآب، گاماسیاب- پل چهر، کمیش- شمس آباد و دینور- میانراهان) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت مطالعات 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/05

بازدید:47

« 1 2 3 4 ... 5 8 » صفحه: