یکشنبه, 24 آذر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
کرمانشاهآب
شعار سال 97
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
واگذاری خدمات انسداد چاههای غیر مجاز و ... طی تجدید مناقصه 98/6 مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1398/10/02 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/20

بازدید:11

اجرای پروژه احداث سیستم برق اضطراری ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه طرح آبرسانی به شهر پاوه ( ارزیابی کیفی همزمان با مناقصه) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/19

بازدید:14

اجرای پروژه سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال آب شرب شهر پاوه (ارزیابی کیفی همزمان با مناقصه) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/19

بازدید:21

اجرای پروژه تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم تله متری از ایستگاه های پمپاژ تا تصفیه خانه آب شرب شهر پاوه ( ارزیابی کیفی همزمان با مناقصه) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/19

بازدید:11

مرمت و بازسازی چاههای مشاهده ای در سطح استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت مطالعات 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/19

بازدید:14

تعمیر و مرمت دایک خاکی ساحل راست بند انحرافی عین القاص در رودخانه گاماسیاب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:24

تجدید مناقصه عمومی عملیات بهره برداری ، نگهداری و کنترل ایمنی سدهای استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:24

ساخت ، ارتقا ، تعمیر ، بازسازی و مرمت ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت مطالعات 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:16

احداث مخزن 20000 متر مکعبی زینبیه کرمانشاه ارزیابی معاونت طرح و توسعه 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:26

احداث خط انتقال مخازن معلم(سرخه لیژه)تا مخازن زینبیه 20000 مترمکعبی زینبیه کرمانشاه ارزیابی معاونت طرح و توسعه 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:21

98/10 برون سپاری قسمتی از وظایف امور مشترکین و امورات تابعه شرکت طی تجدید مناقصه شماره 98/5 مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1398/09/25 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/10

بازدید:14

پروژه ساماندهی رودخانه الوند (روبروی مسجد قادر الحسینی سرپل ذهاب) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/06

بازدید:25

ساماندهی و لایروبی و بازگشایی رودخانه رازآور و قره سو مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/06

بازدید:28

98/8/م اجاره مخزن سد زمکان جهت آبزی پروری و صید و صیادی به مدت 5 سال متوالی مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 1398/09/16 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/04

بازدید:18

98/9 اجاره 27 دستگاه خودرو سواری موردنیاز امورات تابعه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه طیدتجدید مناقصه 98/4 مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1398/09/16 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/04

بازدید:27

پروژه مرمت و بازسازی تاسیسات آبی ناشی از خسارات سیل شبکه و کانال لاندا قصر شیرین و نازلیان هرسین مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/25

بازدید:29

پروژه بازسازی و مقاوم سازی ساختمان سد آزادی و شبکه آبیاری و زهکشی ارزیابی معاونت طرح و توسعه 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/25

بازدید:25

شناسایی و انتخاب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت تامین منابع مالی، احداث و بهره برداری حدود 16 هکتار از اراضی تحت تملک خود واقع در کیلومتر 5 جاده سنندج استعلام معاونت برنامه ریزی 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/20

بازدید:28

تجدید مناقصه عمومی عملیات بهره برداری ، نگهداری و کنترل ایمنی سدهای استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/18

بازدید:28

ساخت، تجهیز و بازسازی چهار ایستگاه آبسنجی حوضه کرخه(گاماسیاب- دوآب، گاماسیاب- پل چهر، کمیش- شمس آباد و دینور- میانراهان) ارزیابی مدیریت مطالعات 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/18

بازدید:25

« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه: