چهارشنبه, 1 آبان 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
کرمانشاهآب
شعار سال 97
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ساخت ، ارتقا ، تعمیر ، بازسازی و مرمت ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ارزیابی مدیریت مطالعات 8

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/29

بازدید:8

ساخت ، تجهیز و بازسازی پنج ایستگاه آبسنجی ارزیابی مدیریت مطالعات 6

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/29

بازدید:6

تکمیل عملیات اجرایی و محوطه سازی تصفیه خانه آب شرب شهر پاوه ارزیابی معاونت طرح و توسعه 4

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/29

بازدید:4

احداث مخزن 1000 متر مکعبی ، ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال آب مخازن میانی ، مرتفع و حوضچه تعادلی طرح آبرسانی به شهر پاوه ارزیابی معاونت طرح و توسعه 4

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/29

بازدید:4

اجرای پروژه تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم تله متری از ایستگاه های پمپاژ تا تصفیه خانه آب شرب شهر پاوه ارزیابی معاونت طرح و توسعه 4

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/29

بازدید:4

اجرای پروژه تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم تله متری از ایستگاه های پمپاژ تا تصفیه خانه آب شرب شهر پاوه ارزیابی معاونت طرح و توسعه 4

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/29

بازدید:4

اجرای پروژه احداث سیستم برق اضطراری ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه طرح آبرسانی به شهر پاوه ارزیابی معاونت طرح و توسعه 4

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/29

بازدید:4

عملیات احداث باقیمانده راه دسترسی به سد هواسان و جاده جایگزین ازگله ارزیابی معاونت طرح و توسعه 4

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/29

بازدید:4

98/7/م فروش یک دستگاه گریدر و دو دستگاه دیزل ژنراتور طی مزایده شماره 98/7 مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 1398/08/19 8

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/29

بازدید:8

98/6/م اجاره سالیانه مجموعه ورزشی شرکت طی مزایده شماره 98/6 مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 1398/08/09 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/18

بازدید:22

98/5/م فروش مصالح مازاد سد مخزنی کل کش و گاوشان شرکت آب منطقه ای کرمانشاه طی مزایده شماره 98/5 مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 1398/08/02 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/15

بازدید:27

98/6 اجاره 27 دستگاه خودرو سواری موردنیاز امورات تابعه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه طی مناقصه شماره 98/4 مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1398/08/02 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/15

بازدید:29

عملیات بهره برداری ، نگهداری و کنترل ایمنی سدهای استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/13

بازدید:47

پروژه مرمت و بازسازی تاسیسات آبی ناشی از خسارات سیل شبکه و کانال لاندا قصر شیرین و نازلیان هرسین مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/13

بازدید:39

98/4/م فروشآ آهن آلات ضایعاتی طی مزایده شماره 98/3 مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 1398/07/23 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/06

بازدید:42

98/3/م اجاره مخزن سد زمکان جهت آبزی پروری و صید و صیادی به مدت 5 سال متوالی مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 1398/07/17 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/30

بازدید:53

98/2/م فروش 7 دستگاه خودرو اسقاط طی مزایده شماره 2/98 مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 1398/07/16 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/30

بازدید:45

تامین منابع مالی، احداث و بهره برداری نیروگاه 6 مگاواتی در پایاب سد شرفشاه ارزیابی معاونت برنامه ریزی 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/23

بازدید:56

تامین منابع مالی، احداث و بهره برداری از نیروگاه برق-آبی سد جامیشان ارزیابی معاونت برنامه ریزی 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/23

بازدید:63

عملیات بهره برداری ، نگهداری و کنترل ایمنی سدهای استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/17

بازدید:42

« 1 2 3 4 5 » صفحه: