دوشنبه, 7 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهادت سردار قاسم سلیمانی
کرمانشاهآب
شعار سال 97
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تکمیل کارهای باقیمانده ساماندهی رودخانه آبشوران تا تلاقی رودخانه قره سو مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/21

بازدید:33

اجرای پروژه احداث سیستم برق اضطراری ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه طرح آبرسانی به شهر پاوه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/21

بازدید:18

اجرای پروژه سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال آب شرب شهر پاوه (ارزیابی کیفی همزمان با مناقصه) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/21

بازدید:19

اجرای پروژه تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم تله متری از ایستگاه های پمپاژ تا تصفیه خانه آب شرب شهر پاوه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/21

بازدید:17

تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ اجرایی و پست برق سفید برگ جوانرود مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/21

بازدید:21

طراحی ، تامین ، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات آبرسانی به شهر کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/21

بازدید:25

98/10/م فروش دو دستگاه گریدر، یک دستگاه ژنراتور 640 کاوا ، یک دستگاه ژنراتور 1000 کاوا و یک دستگاه حفار ویرث طی تجدید مجدد مزایده 98/7 مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 1398/11/07 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/19

بازدید:26

98/12 واگذاری فعالیت های خدماتی در زمینه انسداد چاه های غیر مجاز، مضر به مصالح عامه و توقیف دستگاه های حفاری غیر مجاز درمحدوده استان کرمانشاه به شماره مرجع تجدید مجدد 6/98 مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1398/11/07 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/19

بازدید:21

98/9/م فروش دو دستگاه گریدر، یک دستگاه ژنراتور 640 کاوا و یک دستگاه ژنراتور 1000 کاوا و یک دستگاه حفار ویرث طی تجدید مزایده شماره 98/7 مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 1398/10/11 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:57

اجرای کارهای باقیمانده ساماندهی رودخانه ارمنی اسلام آباد غرب ارزیابی معاونت طرح و توسعه 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/01

بازدید:42

احداث ایستگاه پمپاژ بین راهی ، مخزن مربوطه و تکمیل خطوط انتقال آب بین مخازن طرح آبرسانی به شهر پاوه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/01

بازدید:37

تکمیل عملیات اجرایی و محوطه سازی تصفیه خانه و سایر کارهای باقیمانده طرح آبرسانی به شهر پاوه از چشمه هانی کوان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/01

بازدید:26

ساخت ، تجهیز و بازسازی ایستگاه آبسنجی جابری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت مطالعات 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/01

بازدید:21

ساخت، تجهیز و بازسازی دو ایستگاه آبسنجی حوضه مرزی(هواسان- باویسی، کنگاکش- نفت شهر) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت مطالعات 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/01

بازدید:21

ساخت، تجهیز و بازسازی چهار ایستگاه آبسنجی حوضه کرخه(گاماسیاب- دوآب، گاماسیاب- پل چهر، کمیش- شمس آباد و دینور- میانراهان) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت مطالعات 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/01

بازدید:24

واگذاری خدمات انسداد چاههای غیر مجاز و ... طی تجدید مناقصه 98/6 مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1398/10/02 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/20

بازدید:52

اجرای پروژه احداث سیستم برق اضطراری ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه طرح آبرسانی به شهر پاوه ( ارزیابی کیفی همزمان با مناقصه) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/19

بازدید:34

اجرای پروژه سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال آب شرب شهر پاوه (ارزیابی کیفی همزمان با مناقصه) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/19

بازدید:37

اجرای پروژه تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم تله متری از ایستگاه های پمپاژ تا تصفیه خانه آب شرب شهر پاوه ( ارزیابی کیفی همزمان با مناقصه) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/19

بازدید:30

مرمت و بازسازی چاههای مشاهده ای در سطح استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت مطالعات 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/19

بازدید:28

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: