جمعه, 23 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
احداث مخزن 3000 متر مکعبی بتنی شهر پاوه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 3

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/22

بازدید:3

طرح تعمیرات شبکه ها و کانالهای آبیاری و زهکشی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه پروژه بازسازی بند و کانال حلول مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/17

بازدید:22

: طرح تعمیرات شبکه ها و کانالهای آبیاری و زهکشی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه پروژه کانال میراب شهرستان ثلاث باباجانی مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/17

بازدید:18

طرح تعمیرات شبکه ها و کانالهای آبیاری و زهکشی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه پروژه بازسازی بند و کانال نیرژ مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/15

بازدید:27

طرح تعمیرات شبکه ها و کانالهای آبیاری و زهکشی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه پروژه بازسازی کانال و بند بریشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/15

بازدید:23

97-10-م اجاره مجموعه ورزشی چند منظوره طی تجدید مزایده شماره 97/6 مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/10/01 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/10

بازدید:35

6-97-ب واگذاری انجام عملیات توقیف و انسداد چاههای غیر مجاز و ... در قالب گروههای گشت و بازرسی طی مناقصه شماره 97/4/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/09/26 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/08

بازدید:32

97-9-م فروش 5 دستگاه خودرو سواری طی مزایده شماره 97/8 مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/09/19 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/28

بازدید:84

97-8-م فروش یکدستگاه حفار ویرث با متعلقات مزایده یك مرحله‌ای امور بازرگانی 1397/09/10 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/21

بازدید:38

عملیات اجرایی پروژه خطوط ، ابنیه و تجهیزات شبکه چپ تنگ حمام مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/13

بازدید:68

97-7-م اجاره زمینهای کشاورزی دیم مجاور سد سلیمانشاه به مساحت 837024 متر مربع مزایده شماره 97/7 مزایده یك مرحله‌ای امور بازرگانی 1397/09/05 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/12

بازدید:167

97-6-م اجاره مجموعه ورزشی چند منظوره طی مزایده شماره 6-97-م مزایده یك مرحله‌ای امور بازرگانی 1397/08/30 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:105

عملیات فنس کشی و احداث جاده دسترسی پیرامونی محوطه بهره برداری سد زمکان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/02

بازدید:56

97-5-م فروش 10 دستگاه خودرو اسقاط به مراکز اسقاط سراسر کشور مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/07/09 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/20

بازدید:108

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/20

بازدید:60

97-4-م فروش لوله های پلی اتیلن مازاد پروژه های گیلانغرب و زاگرس و سلیمانشاه مزایده شماره 4-97 مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/06/22 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/03

بازدید:93

97-5-ب واگذاری خدمات گشت و بازرسی در قالب گروه های انسداد و توقیف موضوع تجدید مجدد مناقصه 97/3/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/29

بازدید:101

آبرسانی به شهر کرند از چاه شماره 1 آبفا و 3 باغداران مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/27

بازدید:105

تکمیل مخزن 2000 متر مکعبی و احداث ساختمان کلر زنی شهرک صنعتی جوانرود مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/23

بازدید:75

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/11

بازدید:64

« 1 2 3 4 » صفحه: