چهارشنبه, 2 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
97-5-م فروش 10 دستگاه خودرو اسقاط به مراکز اسقاط سراسر کشور مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/07/09 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/20

بازدید:66

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/20

بازدید:38

97-4-م فروش لوله های پلی اتیلن مازاد پروژه های گیلانغرب و زاگرس و سلیمانشاه مزایده شماره 4-97 مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/06/22 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/03

بازدید:74

97-5-ب واگذاری خدمات گشت و بازرسی در قالب گروه های انسداد و توقیف موضوع تجدید مجدد مناقصه 97/3/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/29

بازدید:80

آبرسانی به شهر کرند از چاه شماره 1 آبفا و 3 باغداران مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/27

بازدید:70

تکمیل مخزن 2000 متر مکعبی و احداث ساختمان کلر زنی شهرک صنعتی جوانرود مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/23

بازدید:53

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/11

بازدید:51

ساماندهی رودخانه قره سو در محدوده روستای مرادآباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/07

بازدید:66

97-4-ب واگذاری خدمات گشت و بازرسی در قالب گروه های انسداد و توقیف موضوع تجدید مناقصه 97/3/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/05/23 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/02

بازدید:92

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاون بهره برداری 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/20

بازدید:90

پروژه ساماندهی رودخانه قره سو در محدوده روستای مرادآباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/16

بازدید:94

نظارت بر منابع آب و انجام بازرسی در محدوده های مطالعاتی استان کرمانشاه ارزیابی معاون بهره برداری 103

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:103

97-3-ب واگذاری خدمات گشت و بازرسی در قالب گروه های انسداد و توقیف موضوع مناقصه 97/3/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/04/19 103

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/29

بازدید:103

تجدید مناقصه عمومی عملیات تکمیلی مخزن 2000 متر مکعبی آب شرب و خط آبرسانی شهر تازه آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/29

بازدید:91

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مزایده یك مرحله‌ای معاون بهره برداری 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/24

بازدید:92

پروژه ساماندهی رودخانه قره سو در محدوده روستای مرادآباد مزایده یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/24

بازدید:81

اجرای پروژه تجهیزات هیدرومکانیکال سد قشلاق ارزیابی معاونت طرح و توسعه 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:79

97-2-ب اجاره 18 دستگاه خودرو سواری مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/03/29 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/07

بازدید:82

عملیات تکمیلی مخزن 2000متر مکعبی آب شرب و خط آبرسانی شهر تازه آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/05

بازدید:98

احداث ایستگاه پمپاژ آب شرب شهر گهواره , ابنیه و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 170

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/15

بازدید:170

« 1 2 3 » صفحه: