چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

اعضای کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در کمیته

سمت در شرکت

1

کیاست امیریان

رئیس کمیته

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

2

وحید زرافشانی

دبیر کمیته

کارشناس دفتر تاسیسات آبی

3

مروت قبادی

اعضای کمیته

معاون برنامه ریزی

4

محمودرضا شهلایی

عضو کمیته

معاون حفاظت و بهره برداری

5

محسن کیوانیا

عضو کمیته

معاون طرح و توسعه

6

بهرام درویشی

عضو کمیته

معاون منابع انسانی ،مالی و پشتیبانی

7

وحید مومنه

عضو کمیته

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

8

محمدحسین ایزدی

عضو کمیته

مدیر دفتر روابط عمومی

9

جواد جوادی

عضو کمیته

فرمانده بسیج شرکت

 بازدید:1569
آخرین به روزرسانی: 1395/10/07