چهارشنبه, 3 بهمن 1397

                                                                                                              عناوین دانش های تائید شده درکمیته مدیریت دانش

 

ردیف

عنوان دانش

1

تهیه نقشه های کاداستر در قالب نرم افزار GIS  و ثبت آن در داخل نرم افزار سامان

2

کاربردی نمودن GIS  در مستند سازی ، شناسنامه دار نمودن عملیات اجرائی و برآورد احجام

3

بیمه نمودن متصدین ایستگاه های آب و هواشناسی

4

افزایش ارتفاع دیواره های بتنی پیرامون پل های بتنی روگذر به منظور حذف نرده فولادی

5

بکارگیری مهندسی ارزش در پروژه های  طرح های توسعه منابع آب

6

ایجاد سازوکار و رویه یکسان در تمدید پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت تعدیل ها

7

تعیین صلاحیت پرسنل نظارت کارگاهی قبل از استقرار در پروژه

8

استقرار محل مانور دریچه های کنترل از رأس مجاری آبگیر و تخلیه کننده تحتانی سدها بالاتراز رقوم نرمال

9

اجرای مسیردسترسی به گالری تحتانی سد ها در رقوم مناسب

10

اجرای لوله بتنی در زیر فرازبند سد جامیشان بمنظور  انتقال دبی پایه رودخانه به پایین دست واجرای زود هنگام فرازبند

11

جایگزینی فلوم های گلو بند و گلو بریده به جای سایر ساز های اندازه گیری جریان آب در شبکه های آبیاری

 بازدید:152
آخرین به روزرسانی: 1397/10/20