شنبه, 18 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
عید غدیر1
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

 

 

                                                                

ردیف عناوین استراتژی عناوین برنامه ها
1   ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخة آب بر اساس اصول توسعة پیدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز ومنظور نمودن آن در طرح های      کالبدی وآمایش سرزمین  وارتقای بهره‎وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن مدیریت کیفیت منابع آب در سطح حوضه‌های آبریز 
تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و مرحله اول ساماندهی
2    توسعه منابع انسانی شرکت  با تأکید بر:  مدیریت سرمایه انسانی
    ظرفیت‌سازی، آموزش و توسعه توانمندی‌های منابع انسانی
   ارتقاء و نگهداشت منابع انسانی
    ارتقاء نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی به کلیه سطوح
   ارتقاء جایگاه مادی و معنوی متخصصان استقرار نظام مدیریت عملکرد
   استقرار نظام پروانه صلاحیت حرفه‌ای
   ارتقاء و توسعه نظام تأمین و پرورش مدیر
3     مدیریت وتنوع بخشی به منابع مالی وتقویت توان مالی   شفافیت ومدیریت مالی
4     پایداری وتعادل بخشی در منابع آب با هدف کاهش بیلان منفی سفره های آب زیرزمینی وافزایش شاخص کیفی آب    تکمیل و تجهیز شبکه پایش منابع آب سطحی و زیر زمینی
مسدود یا پر و مسلوب المنفعه کردن چاههای غیر مجاز
5  استقرار مدیریت دانش‌محور و به‌کارگیری علوم و فن‌آوری و تحقیقات روز  ایجاد بانک اطلاعاتی دانشی
6   ارتقاء مشارکت ذینفعان در فرآیند برنامه‌ریزی، اجرا، بهره‌برداری و حفاظت از منابع و تأسیسات آبی وانتقال مدیریت وبهره برداری  حجم مخازن سدها (مرزی) 
اجرای عملیات ساماندهی رودخانه‏ها
7    توسعة مدیریت خطرپذیری (ریسک) و بحران جهت جلوگیری از نقصان در کمیت و کیفیت منابع آب با تأکید بر مدیریت خشکسالی، سیل و تغییرات    اقلیمی   مرمت و بازسازی تأسیسات آبی (سدها وشبکه ها)
تجهیز نقاط به ابزار اندازه‌گیری جریان
تجهیز چاه‌ها به ابزار اندازه‌گیری هوشمند
8        ارتقاء آگاهی عمومی جهت حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آب   اصلاح ساختار سازمانی
ارتقاء سلامت اداری, مسئولیت پذیری وپاسخگویی
9      ارتقاء نظام مشتری‌مداری با  بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و بهبود  فرآیندهای    بهبود فضای کسب وکار وارتقای بهره وری
  توسعه دولت الکترونیک
10  بازچرخانی و استفاده مجدد از آب و توسعه بهره‌برداری از منابع آب نامتعارف   طرح‌های کوچک تأمین آب(توسعه و بهبود)
  احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی ( مرزی و غیرمرزی) بازدید:698
آخرین به روزرسانی: 1398/01/21