یکشنبه, 28 بهمن 1397

«بسمه تعالی»

بیانیه خط مشی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

 

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه به عنوان یک شرکت دولتی در مجموعه بزرگ وزارت نیرو در راستای ایفای رسالت و مأموریت ، خود را متعهد به حفظ و اجرای سیاست های تبیین شده از سوی سازمان های بالادستی و استقرار و مدیریت پویا در جهت دستیابی به اهداف خود در جهت رضایت مشتریان و ذینفعان می داند و در همین راستا اقدام به برقراری سیستم مدیریت یکپارچه منطبق با استاندارد بین المللی ISO9001:2008 وISO14001:2004  و OHSAS18001:2007 و ISO50001:2011 نموده و این خط مشی را برگزیده است . بر اساس قوانین ، این رسالت شامل موارد زیر است:

 • اجرای عملیات مربوط به طرح های توسعه پایدار منابع آب استان
 • برنامه ریزی و مدیریت منابع آب استان
 • حفاظت کیفی و کمی از منابع آب و محیط زیست استان
 • حفاظت و نظارت بر ایمنی و بهداشت همه نیروهای مرتبط با شرکت
 • بهره برداری از منابع آب سطحی  و زیرزمینی استان
 • انجام مطالعات زیست محیطی و فنی در حوزه های استانی و مشترک
 • اجرای سیاست های اصلاح الگوی مصرف حامل های انرژی
 • اجرای سایر وظایف ابلاغی از سوی وزارت نیرو

مدیریت عامل و همه ی مدیران و کارکنان شرکت خود را متعهد به برآورده ساختن الزامات و بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه و سیستم مدیریت انرژی می دانند و همواره این خط مشی را به عنوان راهبرد اصلی شرکت در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها مد نظر خود قرار می دهند و جهت تداوم آن در جلسات بازنگری مدیریت مورد بازبینی قرار می گیرد و در همین راستا نیز اهداف کلان ذیل را برگزیده است:

• بهسازی منابع انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه شرکت و تاکید بر حفظ کرامت انسانی کارکنان و افزایش مشارکت کارکنان

• کاهش خطاها در فرآیند های اصلی و پشتیبانی شرکت در سطوح مختلف

 • تامین نیازمندی های قانونی مشتریان و افزایش سطح رضایتمندی آنها
 • بهبود کیفیت خدمات ومحصولات
 • حفاظت از محیط زیست از طریق رعایت مقررات و انجام مطالعات و پیگیری اثر بخشی برنامه های مربوطه
 • ارتقاء سلامت و ایمنی کارکنان از طریق شناسایی مخاطرات ، برنامه ریزی ، آموزش و رعایت کامل تمامی قوانین مربوطه و نظارت بر فعالیت کلیه تامین کنندگان و پیمانکاران
 • پایش وکنترل مصرف حامل های انرژی(برق وگاز) در محدوده ساختمان های شرکت
 • اجرای پروژه های صرفه جویی انرژی با اولویت بالا

 

                                                                                                                        کیاست امیریان

                                                                                                        رئیس هیئت مدیره ومدیرعاملبازدید:2810
آخرین به روزرسانی: 1393/12/18