شنبه, 18 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
عید غدیر1
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

                       ابلاغیه تعرفه های هزینه خدمات کارشناسی موضوع ماده (8) قانون توزیع عادلانه آب

ردیف

عناوین تفصیلی خدمات کارشناسی

مبلغ (هزار ریال)

1

کارشناسی حفر چاه به جای قنات

3600

کارشناسی حفر چاه جدید با جابجایی، کف شکنی، لایروبی چاه وحفرگالری در آبرفت

کارشناسی حفر قنات،لایروبی قنات،کف شکنی با شیب بر روی قنات،ادامه پیشکار قنات

کارشناسی صدور ویا تمدید اعتبار پروانه حفرچاه درآبخوان آبرفتی

2

کارشناسی برای آزمایش پمپاژ،کنترل منصوبات وتجهیز چاه جهت صدور پروانه بهره برداری

3990

3

کارشناسی تعیین میزان آبدهی چاه وقنات

1820

کارشناسی تغییر روش حفاری در صورت نیاز به بازدید

کارشناسی تمدید اعتبار ویا اصلاح (تغییر مندرجات فنی یا حقوقی)پروانه بهره برداری

کارشناسی پمپاژ ثانویه به منظور صدورمجوز آبیاری تحت فشار

کارشناسی اصلاح کروکی پروانه حفر بنا به درخواست متقاضی

کارشناسی فک پلمپ یا وصل مجدد آب چاه

کارشناسی نظارت بر عمیلیات تعمیرات یا تعویض تجهیزات چاه بنا به درخواست متقاضی

4

کارشناسی حفر چاه جدید یا جابجایی، کف شکنی، لایروبی چاه در سازندهای سخت

5020

کارشناسی صدور ویا تمدید اعتبار پروانه حفر چاه در سازند سخت

 بازدید:4872
آخرین به روزرسانی: 1399/05/16