شنبه, 18 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
عید غدیر1
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

تاریخچه مدیران شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه 

 

     1- شرکت سهامی آب منطقه ای غرب

      آقای مهندس سید جلال میرزادگان

          o  شروع مدیریت    58/3/23 خاتمه مدیریت   62/7/1

 

       آقای مهندس ستار محمودی

          o  شروع مدیریت     62/7/1 خاتمه مدیریت  70/2/22

   

       آقای مهندس داوود آقاجانی

          o  شروع مدیریت    22/2/70    خاتمه مدیریت   73/5/5

 

       آقای مهندس حبیب ا... بیطرف

          o  شروع سرپرستی 73/5/9  خاتمه سرپرستی 73/6/27

  

 

      آقای مهندس اصغرتهرانی

          o  شروع مدیریت     73/6/27 خاتمه مدیریت 76/7/20

  

 

       آقای مهندس صمد رجاء

          o  شروع مدیریت     76/7/20 خاتمه مدیریت  79/7/23

  

 

       آقای مهندس اصغر میرزایی

          o  شروع مدیریت     79/7/23 خاتمه مدیریت  83/5/25

 

       آقای مهندس مظفر صفری

          o  شروع مدیریت    83/5/25 و آخرین مدیرعامل آب منطقه ای غرب

 

   2- شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه

                  آقای مهندس مظفر صفری      

          o   شروع مدیریت      1385   خاتمه مدیریت 87/4/25

 

                  آقای مهندس محمد کهریزی

          o   شروع مدیریت    25/4/87   خاتمه مدیریت  92/6/12

 

                  آقای مهندس کیاست امیریان

          o   شروع مدیریت  92/6/12  خاتمه مدیریت   97/2/13

             

                  آقای مروت قبادی

          o   شروع سرپرستی  97/2/13 خاتمه سرپرستی  97/9/29

 

                 آقای بهرام درویشی     

          o   شروع مدیریت  97/9/29   و تا کنون ادامه دارد

 


 بازدید:7404
آخرین به روزرسانی: 1397/10/01