دوشنبه, 25 تیر 1397

 

 

لازمه مدیریت صحیح بر منابع آب داشتن اطلاعات دقیق است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه هم زمان با آغاز بکار پیمانکار جدید گروههای گشت و بازرسی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی جلسه تشریح وظایف محوله با حضور کلیه عوامل این گروه برگزار شد  

مهندس جلیلیان مدیر اجرایی طرح احیاء و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در ابتدای جلسه ضمن تشریح وظایف و فعالیت های پیمانکار و گروهها، مشکلات موجود مالی و اعتباری طرح در سال گذشته را از عوامل اساسی در پیشبرد اهداف طرح در استان دانست.

مهندس علی مرادی مدیر دفتر حفاظت از منابع شرکت آب منطقه ای کرمانشاه وظیفه اصلی گروههای گشت و بازرسی را بازدید مستمر و تهیه آمار از برداشت منابع آب در استان دانست و اضافه نمود هرگونه اعمال مدیریت بر منابع آب بدون داشتن آمار و اطلاعات دقیق امکان پذیر نخواهد بود.در ادامه نیز بر ورود اطلاعات  در بانک اطلاعاتی طرح احیاء و تعادل بخشی تاکید گردید

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

دیدگاه کاربران