چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

 

اولین جلسه توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای کرمانشاه درسال جدید برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه جلسه شورای تحول اداری با حضور مدیرعامل ،اعضاء هیئت مدیره ،معاونین ومدیران برگزار شد.  

در دستور کار این جلسه ، بازبینی سند استراتژیک ،تدوین اهداف وبرنامه های عملیاتی 97 وپیگیری برنامه توسعه مدیریت و همچنین ارزیابی عملکرد سال 96 تشریح ومورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

دیدگاه کاربران